Typiske dafnier og bunddafnier (Overfamilie Chydoroidea) er den største af overfamilierne og inddeles i 5 familier, hvoraf dog kun 2 er planktoniske.
5a
Byde ydergrenen og indergrenen på 2.antenne er 3-leddet. De har en karakteristisk "snude" (rostrum), der dækker og beskytter 1. antenne. Næb- og kugledafnier (Chydoridae) ................................. 25
5b
2. antennes ydergren er 4-leddet, indergrenen 3-leddet ................................. 6
6a
Forenden af midttarmen med 2 blindsække. Tarmen uden slynge. Hunnen med uanselig 1. antenne.

Typiske dafnier (Daphniidae)....................... 9

6b
Med stor 1. antenne. blindsække mangler oftest (findes kun hos Gadekærsdafnier (Moinidae)).................... 7

7a
1. antenne tilspidset og snabelagtig forlænget, kun bevægelig hos hannen. Snabeldafnier (Bosminidae)................... 24
7b
1. antenne ikke snabelagtig forlænget, bevægelig hos begge køn..........................8
8a
Tornene på bagkroppens bagudvendte side (dorsalrand) fjerformede, den yderste (distale) torn ofte gaffelformet. Gadekærsdafnier (Moinidae)


Gadekærsdafnie-familien (Moinidae)

Gadekærsdafnier (slægten Moina)Vor eneste art:

Almindelig gadekærsdafnie (M. brachiata) træffes i gadekær (Fjenneslev Dam ved Sorø). den er fritsvømmende. Meget sjælden, træffes især i Østdanmark.

8b
Tornene på bagkroppens bagudvendte side ( dorsalranden) ikke fjerformede, den yderste (distale) torn aldrig gaffeldelt. Bunddafnier (Macrothricidae). ikke planktoniske arter (fanges kun i pklanktonprøver nær bunden eller tæt ved bredden).Bunddafnie-familien (Macrothricidae) lever udelukkende i eller lige over bunden.

Bloddafnier (Iliocryptus) træffes hyppigt i småvande, oftest på sand- eller mudderbund (ikke planktonisk).
Højmosedafnie (Acantholeberis) træffes hyppigt i højmoser og andre småvande på bunden (ikke planktonisk).


Tilbage