Typiske dafnier (familien Daphniidae) har 4 slægter, hvoraf 2 er planktoniske - nemlig røde dafnier (Daphnia) og prikdafnier (Ceriodaphnia).
9a
Hovedet uden "snude".

Prikdafnier (Ceriodaphnia).................... 23

9b
Hovedet hos hunnen med "snude" ...........10  
10a
Undersiden af skjoldet helt lige. Vandhindedafnier (Scapholeberis)

Vandhindedafnier (Scapholeberis) med 2 arter, der ikke er planktoniske, men knyttet til vandhinden.Almindelig vandhindedafnie (S. mucronata) træffes overalt i stillestående roligt vand. Findes ved bredden. Meget almindelig overalt.
Kort vandhindedafnie (S. aurita) Sjælden. Tidligere hidtil kun fundet på kraftigt forurenede steder (Odense Å, Mølleåen, Emdrup Sø og Utterslev Mose). Findes ved bredden.
10b
Undersiden af skjoldet afrundet.............. 11.  
11a
Hovedet og "snude" ret små. Skjoldets rygside løber ikke ud i en torn. Saddelen med 1 æg :

Dovendafnier (Simocephalus)

Dovendafnier (Simocephalus). Med 3 ikke planktoniske arter.

Almindelig dovendafnie (S. vetulus) er meget almindelig i småsøer og damme, samt i bredzonen af større søer dog ikke almindelig i Vestjylland. Den har, som de øvrige dovendafnier, ,en krogformet svømmebørste på 2. antenne med hvilken den kroger sig fast til planterne.

11b
Hovedet og "snuden" store. Skjoldet med torn i bagenden. Saddelen med 2 æg.

Røde dafnier (Daphnia)....................... 12Tilbage