Snabeldafniefamilien (Bosminidae) med den udelukkende planktoniske slægt

Ægte snabeldafnier (Bosmina). Yderst varierende og systematisk rodet slægt. Man kan inddele i 2 hovedarter (Bosmina og Eubosmina) samt en sjælden specialart.
24a
Bagkropskløerne og den bageste (yderste) del af bagkroppen med en række slanke børster, der tiltager i længde udefter. Sansehår placeret midt mellem øjet og "snuden" . 1. antenne kort til middellang. Snabeldafnie (Bosmina longirostris)

Snabeldafnie (Bosmina longirostris) Uhyre almindelig i alle damme og mindre søer, undtagen i midterste Vestjylland. Kan også træffes planktonisk i større søer. Mangler kun i udtørrende og stærkt forurenede damme. Findes hele året. 0,5 mm.

24b
Bagkropskløerne og den bageste (yderste) del af bagkroppen med en række grove torne. Sansehåret placeret nærmere "snuden" end øjet. 1. antenne oftest middellang til lang. Skjoldet som regel uden bagtorne (mucrones).............................

Sø-snabeldafnie  (Bosmina coregoni)

Stor snabeldafnie (Bosmina coregoni eller Eubosmina coegoni) Meget almindelig som planktonorganisme i store og middelstore søer, men aldrig i damme. Med årstidsvariation. En sjælden form (art?) er Bosmina longispina med lange bagtorne, der er truffet i enkelte danske søer. Stor snabeldafnie træffes hele året. 0,7 mm.Tilbage