Linse- og Næb-kugle-dafnie-familierne (Eurycercidae og Chydoridae), med 40 arter i Danmark, der alle er bundformer. Kun en enkelt art træffes som ægte planktonform. Familien inddeles i 3 danske underfamilier:
25a
Forreste del af tarmen med 2 blindsække. Endetarmsåbningen ligger ved spidsen af bagkroppen i en indbugtning. Bagkroppen meget stor, sammentrykt med lang, ensartet tornrække på bagranden. store dafnier. Linsedafnier (Eurycercidae)


Linsedafnier (Eurycercidae), med to danske arter hvoraf Almindelig linsedafnie (Eurycercus lammelatus) er almindelig ved bredden af søer og damme og i tæt vegetation i åer. Ikke planktonisk. 4 mm.

25b
Tarmen uden blindsække. endetarmsåbningen mere eller mindre fjernet fra bagkroppens spids. Små arter......................................................26
26a
Bagranden af skjoldet næsten lige så høj som som den største skalhøjde. Dyret sammentrykt far side til side........................Næbdafnier (Aloninae)


Næbdafnier (Aloninae) med næbformet, krumbøjet "snude". 10 slægter hvoraf Andedafnier (Acroperus) og Næbdafnier (Alona) er de hyppigste.

Kantet næbdafnie (Alona rectangula) meget almindelig og kan i vandhuller med meget plankton og ophvirvlet materiale optræde som plankton skyllet ud fra bredden og træffes sammen med almindelig kugledafnie
26b
Bagranden af skjoldet kun halvt så højt som den største skalhøjde. Dyret kugleformet............... Ægte kugledafnier (Chydoridae)Ægte kugledafnier (Chydorinae) Med 7 slægter, slægten kugledafnie (Chydorus) træffes overalt. Eneste planktoniske art:

Almindelig kugledafnie (Chyderus sphaericus) er den almindeligste dafnie herhjemme. Den træffes i alle slags vandhuller, også i søernes frie vandmasser. Da det er en bundform, er dens tilstedeværelse betinget af atore kolonier af grønkornsbakterier, som den kan benytte til at sætte sig på (underlag). Disse træffes især i stærkt næringsrige søer. Almindelig hele året overalt. 0,4 mm.

Tilbage