ORDLISTE:

anal = nær endetarmsåbning (anus), bagenden.

blågrønalger = cyanobakterier

cyanobakterier, "blågrønalger" = procaryoter (bakterier), der indeholeder klorofyl og kanforetage fotosyntese

cyclomorfose = årstidvariation i længden af hætter og torne som forsvarsmiddel.

dorsal = rygsiden af dyret.

dyreplankton = ferskvands- og havdyr, der lever frit svævende i de frie vandmasser.

ephippium = "saddel", de indkasplede hvileæg.

epilimnion = laget under springlaget i dybe søer.

eutrof = næringsrig sø.

filtratorer = dyr, der lever af føde, dsom filtreres fra vandet med f.eks. fine hår.

hvileæg = særligt tykvæggede, hårdføre vinteræg, der kræver befrugtning fra hanner, for at udvikles.

littoralzonen = zonen ud for bredden i en sø. Zonen mellem høj og lavvande på en marin kyst.

medianplanet = dyrets midterplan.

meiofauna = smådyr.

morfologisk = bygningsmæssigt.

oligotrof = næringsfattig sø.

pelagiske zone = de frie vandmasser i en sø eller havet.

perennerende = flere seksulelle generationer om året.

plankton = "svæv", små, fritsvævende planter eller dyr, i den pelagiske zone

rostrum spids på hovedet, "næse".

seston = plankton + tripton

spina = torn

springlag = laget mellem det øvreste varme og det nederste kolde lag i søer om sommeren.

substrat = bundemateriale

tripton= død organisk og uorganisk materiale suspenderet i vandet

tychoplankton = ikke ægte plankton men snarere breddafnier der er skyllet ud fra bredzonenaf strømme

ventralt = på bugsiden.