Nøgle til DE DANSKE SØERS OG DAMMES

PLANKTONDAFNIER

(Cladocera, Crustacea)

af

FLEMING PETERSEN

1. web-udg. 2000


INDLEDNING

I Danmark findes ca. 75 arter af dafnier (Cladocera). Disse har stor økologisk betydning i søernes frie vandmasser og blandt bundens smådyr.

Planktoniske, dvs. levende frit svævende i de frie vandmasser i søer (eller havet) er familierne Typiske dafnier (Daphniidae) og Snabeldafnier (Bosminidae), der begge opbygningsmæssigt er specialiseret til fritsvømmende, filtrerende levevis.

Bundens smådyrsfauna og vandplanterne har sine dafnierepræsentanter i Næb- og kugledafnierne (Chydoridae). Det er små dafnier specialiseret til krybende levevis med lemmer, der skraber føden af underlaget.

Denne nøgle har kun medtaget de planktoniske, da det er disse dafnier man i gymnasiet mest støder på.

De danske navne er hentet fra 1. udgave af "Biologiske ferskvandsundersøgelser", oversat fra tysk eller egne betegnelser. Nogle af mine navne er medtaget i 2. udgaven af "Biologiske ferskvandsundersøgelser", efter at forfatteren, Svend Erik Abrahamsen, havde fået kendskab til disse, da han venligst har læste korrektur på manusskriptet.

Ved bestemmelsen fikseres dyrene i 3% formalin (som man skal være meget varsom med at undgå at berøre eller indånde) og monteres under dækglas, evt. med modellervoksfødder i hjørnerne, under mikroskopet. Hvis man vil gemme dem i længere tid er alkohol eller husholdningssprit som opbevaringsvæske at foretrække pga. formalins giftighed. 2. web-udg. marts 2018 er kun ændret mht. brug af de nu officielle danske navne, se neden for - rettelse af et par småfejl , samt opdatering af litteraturlisten.

Skipper, Lars (Projektansvarlig) Projekt Allearter DanBIF - Danish Biodervisity Information Facility
https://www.allearter.dk/ 
https://www.allearter-databasen.dk/ (besøgte 12/3-2018)

Flemming Petersen

NØGLE      Tilbage