LITTERATURLISTE:

Abrahamsen. S. E. 1976+1977. Biologiske ferskvandsundersøgelser. Vort miljø. Forum. (Nøgle til familier s. 133).
[Igennem mit samarbejde med Svend Erik, der selv har navngivet de vigtigste familier og slægter blandt dafnierne, er mange af mine forslag til danske artsnavne publiceret i 2. udg.(1977) af denne bog - sml. 1. og 2. udg.! - desværre har Svend ikke givet mig nogen form for kredit for dette :-( ]

Abrahamsen. S. E. 1994. Biologiske ferskvandsundersøgelser. Nyt Teknisk Forlag 3. udg. 1994 (Nøgle til familier s. 127).

Andersen, P., 2003. Plankton i Limfjorden 2002. Bio/consult, Johs. Ewalds Vej 42-44, 8230 Åbyhøj

Berg, K. 1929 A Faunistic and Biological Study of Cladocera. Vid. Medd. Dansk Nat. For. 88

Benzie, J. A. H. 2005. Cladocera: The genus Daphnia (including Daphniopsis)(Anomopoda: Daphniidae). in:
Guides to the Identification of Microinvertebrates of the Continetal Waters of the World. 21.

Błędzki, Leszek A., Rybak, Jan Igor 2016
Freshwater Crustacean Zooplankton of Europe
Cladocera & Copepoda (Calanoida, Cyclopoida) Key to species identification, with notes on ecology, distribution, methods and introduction to data analysis
Springer, 1-918 s.

Chalkley, Adrian. Commen names for Water Fleas. Cladocera News 5. 2014.
http://www.boxvalley.co.uk/nature/cladocera/files/Clad_news_05.pdf
[En del fejl i den danske liste, der er kopieret fra denne hjemmeside. De norske og de engelske navne er delvis inspireret af denne listes navne. Personlig kommunikation med Bjørn Walsing, Norges Red-List Committee. Inspiration den modsatte vej, her fra norsk, ses bl.a. i ændring af Kæmpedafnie til Linsedafnie. Disse store dafnier havde jeg i kultur et stykke tid og de lignede virkeligt små M&M linser, der svømmede rundt over bunden.]

Dumont, H. J. and Negrea, S. V. 2002. Introduction to the class Brachiopoda. in:
Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World vol. 19

Dybro. T. 1999. Søen og åens dyr og planter. Politiken  ( 2. arter nævnt)

Fenchel, T. (red), 2006.Havet, Naturen i Danmark. Gyldendal.

Flössner, D. 1972. Krebstiere, Crustacea, Kiemen- und Blattfüsser, Branchiopoda. Fischläuse, Branchiura. Tierw. Deutschl. 60:1-501

Johns, D. G. Edwards, M.  Greve W. and  John A. W. G. S .2005  Increasing prevalence of the marine cladoceran Penilia avirostris (Dana, 1852) in the North Sea Helgoland Marine Research 59 (3): 214-218

Johnsen, D. S. 1951. Ceriodaphnia setosa Matile, en for Danmark ny dafnie-art. Flora og Fauna 57. årg.

Hansen, V. Dyreplankton, Holoplankton i (Nørrevang, A. og Meyer, T. J. (ed) Havet, Danmarks Natur bind 3. 1. udg. Politiken 1968.

Herbst H. V. : Blattfusskrebs. Kosmos: Einfürung in die Kleinlebewelt. Stuttgart 1962.

Joensen, P. H..: Vinteren. Årstiderne - 4. Gyldendal 1967.

Korovchinsky, N. M. 1992. Sididae and and Holopediidae (Crustacea: Daphniiformes) in: Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World vol. 3

Lanfranco, Sandro,
Crustaceans in:
Sultana, J. and Falzon, V. (eds): Wildlife of the Maltese Islands. Part 3 Animals. p. 248. BirdLife Malta 2002)

Mandahl-Barth, C.. 1955.  Hvad finder jeg i sø og å. Politiken.

Müller, O. F. 1764-1785. Entomostraca seu incecta testecea.

Müller, P. E., 1868. Danmarks Cladocera. Naturhist. Tidskr. 3 R. 5. Bd.

Nielsen, T. G og Hansen, P. J. 1999. Dyreplankton i danske farvande. TEMA-rapport fra DMU, 28/1999

K. B. Nørgaard, M.-B. Andersen og N. Cedergreen
. Kemikalie-cocktails i vandmiljøet. Aktuel Naturvidenskab (6) 2009, s. 28-31
http://aktuelnat.au.dk/fileadmin/an/nr-6/an6kemicocktail.pdf

Olesen, J.1998 A phylogenetic analysis of the Conchostraca and Cladocera (Crustacea, Branchiopoda, Diplostraca)
Zoological Journal of the Linnean Society. 122: 491-536. http://www.zmuc.dk/InverWeb/staff/PDF/Olesen%201998.pdf

Olsen, L.  m.fl. 1999. Små dyr i sø og å. Gad (almindeligste arter nævnt)

Petersen, F.. Dafnier. Natur nr. 2 , 14. årgang. 1973 s 45-52. 

Petersen, F.1983 Populations dynamics and production of Daphnia galeata (Crustacea, Cladocera) in Lake Esrom. Holarctic Ecology 6 (1983) s. 285-294.

Poulsen. E. M. 1928. Faunistische und biologische Beobachtungen über die Cladocerafaunaen Dänemark, Vid. Medd. Dansk. Nat. For. 86.

Sand-Jensen, K. (red), 2008.De ferske vande, Naturen i Danmark. Gyldendal.

Scharff, N. 2009.  Hvad finder jeg i sø og å. 11. udg. Politiken.
[Her bliver flere af mine navneforslag for de store dafnier kanoniseret af Politikens forlag  :-) ]

Scourfield, D. J. & Harding, J. P. 1966: A Key to the British Species of Freshwater Cladocera. (Freshwater Biological Association, Scient. Publ. 5. )

Skipper, Lars (Projektansvarlig) Projekt Allearter DanBIF - Danish Biodervisity Information Facility
https://www.allearter.dk/
https://www.allearter-databasen.dk/ (besøgte 12/3-2018)

Smirnov, N.N.1996. Cladocera: the Chydorinae and Sayciinae (Chydoridae) of the world. in:
Guides to the Identification of Microinvertebrates of the Continetal Waters of the World. 21.

Springhalen, hjemmeside: http://www.springhalen.dk/akvaristik.htm

Søndergaard, M., Skriver, J. og Henriksen, P. (ed.) Vandmiljø – biologisk tilstand2006 Danmarks Miljøundersøgelser og  Hovedland

Røen, U. I. Det dyriske plankton i (Nørrevang, A. og Meyer, T. J. (ed) De Ferske Vande, Danmarks Natur bind 5. 1. udg. Politiken 1969.

Røen, U. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)

Wesenberg-Lund, C. 1904. Studier over De Danske Søers Plankton. Gyldendal

Wesenberg-Lund, C. 1937 Ferskvandsfaunaen biologisk belyst. Bind II s. 436-493 Gyldendal

Wesenberg-Lund, C. 1952  Danske søers og dammes dyriske plankton. 1952. (side 119 om planktondafnier) (E. Munksgård)

Whiteside. M. C. Danish Chydorid Cladocera. Ecol. Monogr. 40

Wingstrand, K. G. Foredrag over hans artikel. fra 1978: Comparativ spermatology of the Crustacea Entomostraca. I. Subclass Branchiopoda. Det kongelige Danske Videnskabers Selskab. Biologiske Skrifter 22(1):1-67

Ærtebjerg, G. m. fl. Marine områder 2001 – Miljøtilstand og udvikling. Faglig rapport fra DMU, nr. 419,  2002


NØGLE      Tilbage