LITTERATURLISTE:

Abrahamsen. S. E. 1976+1977. Biologiske ferskvandsundersøgelser. Vort miljø. Forum. (Nøgle til familier s. 133).
[Igennem mit samarbejde med Svend Erik, der selv har navngivet de vigtigste familier og slægter blandt dafnierne, er mange af mine forslag til danske artsnavne publiceret i 2. udg.(1977) af denne bog - sml. 1. og 2. udg.!]

Abrahamsen. S. E. 1994. Biologiske ferskvandsundersøgelser. Nyt Teknisk Forlag 3. udg. 1994 (Nøgle til familier s. 127).

Andersen, P., 2003. Plankton i Limfjorden 2002. Bio/consult, Johs. Ewalds Vej 42-44, 8230 Åbyhøj

Conda Ana : Daphnia- det ideelle forsøgsdyr i: Hvirvelløse dyr. Etologiske og økologiske øvelser. Kaskelot 1980

Berg, K. 1929 A Faunistic and Biological Study of Cladocera. Vid. Medd. Dansk Nat. For. 88D. Flössner: Krebstiere, Crustacea. Kiemen- und Blattfüsser. Die Tierwelt Deutsclands 60. Jena, Gustav Fischer Verlag. 1972

Dybro. T. 1999. Søen og åens dyr og planter. Politiken  ( 2. arter nævnt)

Fenchel, T. (red), 2006.Havet, Naturen i Danmark. Gyldendal.

Flössner, D. 1972. Krebstiere, Crustacea, Kiemen- und Blattfüsser, Branchiopoda. Fischläuse, Branchiura. Tierw. Deutschl. 60:1-501

Hansen A.-M.  m.fl. Zooplankton i søer - metoder og artsliste. Miljøprojekt nr 205. Miljøstyrelsen 1992.

Hansen, V. Dyreplankton, Holoplankton i (Nørrevang, A. og Meyer, T. J. (ed) Havet, Danmarks Natur bind 3. 1. udg. Politiken 1968.

Herbst H. V. : Blattfusskrebs. Kosmos: Einfürung in die Kleinlebewelt. Stuttgart 1962.

Johns, D. G. Edwards, M.  Greve W. and  John A. W. G. S . 2005  Increasing prevalence of the marine cladoceran Penilia avirostris (Dana, 1852) in the North Sea Helgoland Marine Research 59 (3): 214-218

Johnsen, D. S. 1951. Ceriodaphnia setosa Matile, en for Danmark ny dafnie-art. Flora og Fauna 57. årg.

Mandahl-Barth, C.. 1955.  Hvad finder jeg i sø og å. Politiken.

Müller, O. F. 1764-1785. Entomostraca seu incecta testecea.

Müller, P. E., 1868. Danmarks Cladocera. Naturhist. Tidskr. 3 R. 5. Bd.

Nielsen, T. G og Hansen, P. J. 1999. Dyreplankton i danske farvande. TEMA-rapport fra DMU, 28/1999

Olesen, J.1998 A phylogenetic analysis of the Conchostraca and Cladocera (Crustacea, Branchiopoda, Diplostraca)
Zoological Journal of the Linnean Society. 122: 491-536. http://www.zmuc.dk/InverWeb/staff/PDF/Olesen%201998.pdf

Olsen, L.  m.fl. 1999. Små dyr i sø og å. Gad (almindeligste arter nævnt)

Petersen,  Flemming, 1973 : Dafnier. 1. udgave. Natur nr 2 14.årg. 1973.s. 45-52. Natur og Ungdom.

Petersen,  Flemming, 1999 Dafnier. 2. udgave. 21. marts 1999. http://www.flemming.suite.dk/dafnier/dafnier.htm .

Petersen,  Flemming, 1999: Bioessay af kobbersulfat på stor dafnie. Biofag Nr. 1 Feb. 1999. 21. årg. S.12-16. Foreningen af Danske Biologer.

Petersen,  Flemming, 1999: Kultur af Stor dafnie (Daphnia magna). En "evig" kultur af et spændende forsøgsdyr. Kaskelot ps Maj 2/1999 s. 36-38 Maj 1999

Petersen,  Flemming, 1999: Kultur af Stor dafnie (Daphnia magna). En "evig" kultur af et spændende forsøgsdyr Internet version af artikel i Kaskelot ps Maj 2/1999 s. 36-38. http://www.flemming.suite.dk/dafnier/dafnier.htm

Poulsen. E.M. 1928. Faunistische und biologische Beobachtungen über die Cladocerafaunaen Dänemark, Vid. Medd. Dansk. Nat. For. 86.

Riis, M.: Undersøg et mini-økosystem. Kaskelot PS. september 3, 1993

Røen, U. I.: Oversigt over Danmarks Cladocera, Manuskript, 1976

Røen, U. I. Det dyriske plankton i (Nørrevang, A. og Meyer, T. J. (ed) De Ferske Vande, Danmarks Natur bind 5. 1. udg. Politiken 1969.

Røen, U. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)

Sand-Jensen, K. (red), 2008.De ferske vande, Naturen i Danmark. Gyldendal.

Scourfield, D. J. & Harding, J. P. 1966: A Key to the British Species of Freshwater Cladocera. (Freshwater Biological Association, Scient. Publ. 5. )

Søndergaard, M., Skriver, J. og Henriksen, P. (ed.) Vandmiljø – biologisk tilstand2006 Danmarks Miljøundersøgelser og  Hovedland

Wesenberg-Lund, C. 1904. Studier over De Danske Søers Plankton. Gyldendal

Wesenberg-Lund, C. 1937 Ferskvandsfaunaen biologisk belyst. Bind II s. 436-493 Gyldendal

Wesenberg-Lund, C. 1952  Danske søers og dammes dyriske plankton. 1952. (side 119 om planktondafnier) (E. Munksgård)

Whiteside. M. C. Danish Chydorid Cladocera. Ecol. Monogr. 40

Wingstran, K. G. Foredrag over hans artikel. fra 1978: Comparativ spermatology of the Crustacea Entomostraca. I. Subclass Branchiopoda. Det kongelige Danske Videnskabers Selskab. Biologiske Skrifter 22(1):1-67

Ærtebjerg, G. m. fl. Marine områder 2001 – Miljøtilstand og udvikling. Faglig rapport fra DMU, nr. 419,  2002