Krystal- og klokkedafnier (Overfamilie Sidoidea eller Ctenopoda).

med 2 familier
4a
Skjoldet afkastes ikke ved hudskifte, men omdannes til en gelekappe, der omslutter dyret. Hunnens 2. antenne er engrenet med 3 svømmebørster. Geléklokkedafnier (Holopedidae)


Klokkedafniefamilien (Holopedidae).
Geléklokkedafnie (Holopedium gibberum) er familien eneste art. Den er sjælden og især fundet i kalkfattige rene jyske hedesøer (Madum Sø og Kalgård sø, samt Kongsø, 1973 og tidligere Gedde Sø og Over Sø,). Den er tidligere fundet i enkelte sjællandske søer (Hellebæk sø, tidligere i Gribsø, Bøgholm Sø og Bondedam), men er uddød fra disse. I klare Sø ved Hellebæk er den sidst blevet fanget i 1924. Den træffes på dybere vand og kan som regel kun fanges fra båd. Svømmer med ryggen nedad som vist på figur 4a. Træffes april-november. 2.5 mm.

Norsk billede af Geleklokkedafnie på internettet:

http://vann.zoo.uib.no/english/water/seminar/sld015.htm

Er udbredelsen af Holopedium afhængig af calcium? http://vann.zoo.uib.no/english/water/seminar/sld017.htm


4b
Uden gelekappe, med almindeligt 2-klappet skjold. 2. antennes ydergren med mindst 10 børster, indergrenen med 5 eller 6 børster. Krystaldafnier (Sididae).


Krystaldafniefamilien (Sididae) med 3 danske slægter. Almindelige er krystal- og svævedafnie.

Krystaldafnie (Sida crystallina)

Er en bredform der er knyttet til vegetationen, hvortil den klæber med et hæftorgan i nakken.

Svævedafnie (Diaphanosoma brachyurum) Er eneste planktoniske art. Den kendes fra krystaldafnien på at den er mindre og ved at den mangler "snuden" (rostrum).

Det er en meget almindelig dafnie, der forekommer i såvel dybe som lave søer, hyppigst i Østdanmark. Foruden i planktonet træffes den i bredzonen, hvor den kan være talrigere end i de frie vandmasser. Det er en sommerform og træffes således kun i de varmeste måneder: April - november. 1 mm.

 

 

Der er for nyligt (2001) fundet en ny marin dafnie art i danske farvande, hav-svævedafnie (Penilia avirostris). Den er fundet i Nordsøen, Kattegat og Limfjorden. Den lever ligesom de øvrige medlemmer af familien af planteplankton.. Det er oprindelig en subtropisk art.


Tilbage