Hvordan skaffer jeg dafnier ?

1) Kan indsamles i naturen fra maj måned til hen på efteråret.
Nye kunstige damme vil ofte indeholde store populationer af dafnier, INDEN fiskene når at indvandre.
Forårspytter i skoveområder er ofte fyldt med dafnier (og vandlopper) i april-maj.

2) Man kan købe kulturer af stor og eller almindelig dafnie (Daphnia magna eller D. pulex)
som levende foder hos Plantorama (Odense).
Tjek selv om din lokale Plantorama har Daphnia som levende foder
http://www.plantorama.dk/

NB! Kulturene fra Plantorama kan være "inficeret" med vandlopper (de sælges jo til umiddelbar konsumering).
I så fald skal dafnierne podes enkeltvis med en pipette til en ny kultur
- uden at vandlopperne podes med over.
Voksne vandlopper af Cyclops typen spiser gerne dafnie yngel og hindrer derved formering i dafniekulturen.

3) Man kan købe kulturer af Moina ("Japanske dafnier", Moina macrocopa)
Kan vist kun købes i udlandet:
Jeg har selv købt hos https://www.interaquaristik.de/futter/lebendfutter/
(Ret dyrt, jeg har for sjovt beregnet prisen til ca. 500.000 kr. kg dafnie ;-)

Måske man kan skaffe Moina hos private, der har varmvandsdafnier hjemme (Link til diskussionsforum

opdateret 22 april 2014

Forside