Rovdafnie-overfamilien (Polyphemoidea eller Onychopoda):

Langhaledafnie-familien (Polyphemidae). 2 arter i ferskvand og 5 arter i saltvand: Havdafnier (Podon og Evadne). Rovdafnier.
27a
Halen lige så lang som styrebørsterne. 1. benpar kun lidt længere end de følgende......... Almindelig langhaledafnie (Polyphemus pediculus)

Almindelig langhaledafnie (Polyphemus pediculus). Ret almindelig ved bredden af søer og damme. Ikke planktonisk. April-november. 2 mm.

27b
Halen meget lang, betydeligt længere end de ubetydelige styrebørster. 1. benpar væsentligt længere end de følgende.. Langhaledafnie (Bythotrephes longimanus)

Langhaledafnie(Bythotrephes longimanus). Udelukkende planktonisk dafnie, der lever af rov. I enkelte af vore store søer (Sjællandske (Furesø, Esrom sø) samt store Midtjyste søer: (Almind sø)). April-december. 2mm uden hale.Sammenligningsskema mellem rovdafnier og glasdafnier:

  Rovdafnier 27b

(sø-langhaledafnie)

Glasdafnier 1a

(glasdafnie)

Antal skeletlemmer 4 par 6 par
Bagkrop Kort med lang hale Langstrakt, cylindrisk og leddelt.


Tilbage