Krystaldafnie, Sida crystalina

Række: Arthropoda

Planktondafnier05 - Kopi (2b)

Underrække: Crustacea

Klasse: Branchiopoda

Underorden: Cladocera

Familie: Sididae

Slægt og art: Sida crystalina

Dansk navn: Krystaldafnie

Andre navne:

Almindelig krystaldafnie.

Norsk: Krystallkreps.

 

Daphne crystalina O. F. Müller, 1776

O. F. Müller var en dansk naturforsker.

 

 

Kendetegn

·         Lyst gulbrun til glasklare

·         Hovedet er relativt stort, trekantet med "snude" og afgrænset fra kroppen med en indsnævring.

·         Svømmeantennens (2. antennes) ydergren med mindst 10 børster, indergrenen med 5 eller 6 børster.

·         Bagerste (dorsale) svømmeantenne-gren med 3 segmenter.

·         Nakkeorganet er en ”sugeskive” der anvendes til fasthæftning på vegetationen

·         Med 2-klappet skjold.

·         Med 6 par ensartede bladfødder.

·         Kun et hvileæg i ephippium.

·         Stor og plump: 3-4 mm lang.

Levesteder (Biotop)

        Bredformer der er knyttet til vegetationen i søer og dammes flydebladszone, rankegrøde og til dels i rørskov (Hollufgård mølledam, Odense), hvortil den klæber med et hæfteorgan i nakken.

        Fx i Kalgård sø, Hampen sø, Over sø, Røde sø, Slåen sø, Knud sø, Mossø, Ejstrup sø i Midtjylland. Endvidere i næringsrige søer på Bornholm.

        Også i åer med svag strøm.

Mad og fodringsadfærd

         

Bevægelse

        Krystaldafnie klæber med et hæfteorgan i nakken til vegetationen, fx tagrør.

Flere billeder

 

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafnielysbilleder/sidacrystallina.jpg © FP

 

 © FP

 

 © FP

 

Fra næringsrig sø på Bornholm

 

© FP

Nakke hæfteorgan

 

 

 

 

 

© FP

 

© FP

 

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafniebilleder/sidasperm.jpg Sæd

Referencer

(1)   Abrahamsen, Sv. E., 1977.)Biologiske ferskvandsundersøgelser., 2. udg. Forum.

(2)    Mandahl-Barth, C. 1955. Hvad finder jeg i sø og å. Politiken.

(3)    Müller, O.F. 1776. Zoologiae Danicae prodromus, seu animalium Daniae et Norvegiae indigenarum characteres, nomina, et synonyma imprimis popularium. Hallager: Havniae [=Copenhagen]. i–xxxii + 1–282 pp. 

(4)    Norsk rødliste for arter 2021. https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021

(5)   Olsen, L.-H., Sunesen, J. og Pedersen, B. V., 2003. Små dyr i sø og å. Gad.

(6)   RøenU. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)

(7)   Sharff, N. 2009. Hvad finder jeg i sø og å 11.udg. Politiken

(8)   Stenderup, K., Olesen, J., Glenner, H. 2006. Molecular phylogeny of the Branchiopoda (Crustacea)--multiple approaches suggest a 'diplostracan' ancestry of the Notostraca. Molecular Phylogenetics and Evolution 41 (1), p. 182-194

(9)   Wingstrand, K. G. 1978. Foredrag over sin artikel fra 1978: Comparative spermatology of the Crustacea Entomostraca. I. Subclass Branchiopoda. Det kongelige Danske Videnskabers Selskab. Biologiske Skrifter 22(1):1-67

(10) An Image-Based Key To The Zooplankton Of North America. Version 5.0
http://cfb.unh.edu/cfbkey/html/Organisms/CCladocera/FSididae/GSida/Sida_crystallina/sidacrystallina.html