Almindelig Vandhindedafnie, Scapholeberis mucronata

Række: Arthropoda

Planktondafnier06 - Kopi (8)

Underrække: Crustacea

Klasse: Branchiopoda

Underorden: Cladocera

Familie: Daphniidae

Underfamilie: Scapholeberinae

Slægt og art: Scapholeberis mucronata

Dansk navn: Almindelig Vandhindedafnie

Andre navne:

Norsk: Vannhinnedafnie.

Daphnia mucronata (O. F. Müller, 1785), var en dansk forsker.

Formen fronte laevis mangler pandehorn.

 

Kendetegn

·         Sortbrun, ofte med lysere og mærkere partier.

·         Kroppen kompakt og mere eller mindre sammentrykt.

·         Hovedskjoldet med et hak hvor det støder sammen med kropsskjoldet.

·         ”Snuden” (rostrum) kort og stump.

·         1. antennebørster når til spidsen af rostrum eller rager ud over denne.

·         Svømmeantenne (2. antennes) ydergren er 4-leddet, indergrenen 3-leddet

·         Skjoldet 2-klappet og omgiver kroppen, benene og rugehulen.

·         5 bladfødder, der mangler tydelig leddeling og er forskelligt byggede.

·         Forenden af midttarmen med 2 blindsække. Tarmen uden slynge.

·         Undersiden af skjoldet helt lige, som et par ’meder’, forlænget med bagudrettet, veludviklet haletorn (mucro) på kropsskjoldets ventralrand og fine børste langs randen. 

·         Bagkropskloen med tre parallelle rækker af børster. Børsterne mindst på den midterste række.

·         0,7-1,2 mm lang.

Levesteder (Biotop)

        Almindelig overalt i ferskvand.

        Fx i Bøllemosen, Skodsborg, Sjælland.

        Findes ved bredden af alle søer med roligt vand, endog i brakvand.

        Fx i Trold sø, Hampen sø, Over sø, Røde sø, Ejstrup sø i Midtjylland.

Mad og fodringsadfærd

        Alger og andre mikroorganismer, der ligesom den selv, lever lige under vandoverfladen og som den filtrerer fra vandhinden.

Bevægelse

        Almindelig Vandhindedafnie nærmest skøjter frem hængende i vandhinden.

Flere billeder

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafniebilleder/scapholeberismucronata.jpg © FP

 

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafnielysbilleder/scapholeberis.jpg © FP

 

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafniebilleder/scapholeberismucronata2.jpg © FP

Referencer

(1)   Mandahl-Barth, C. 1955. Hvad finder jeg i sø og å. Politiken.

(2)   Norsk rødliste for arter 2021. https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021

(3)   Olsen, L.-H., Sunesen, J. og Pedersen, B. V., 2003. Små dyr i sø og å. Gad.

(4)   RøenU. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)

(5)   An Image-Based Key To The Zooplankton Of North America. Version 5.0
http://cfb.unh.edu/cfbkey/html/Organisms/CCladocera/FDaphnidae/GScapholeberis/Scapholeberis_mucronata/scapholeberismucronata.html