Næsedafnie, Rhynchotalona falcata

Række: Arthropoda

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafnielysbilleder/rhynchocephala.jpg

Underrække: Crustacea

Klasse: Branchiopoda

Underorden: Cladocera

Familie: Chydoridae

Underfamilie: Aloninae

Slægt og art: Rhynchotalona falcata

Dansk navn: Næsedafnie

Andre navne:

Norsk: Krumsnutekrps

 

Kendetegn

·          

Levesteder (Biotop)

        Relativ sjælden, dog ikke rene jyske søer, hvor den er karakteristisk for sandbund, fx i Kalgård sø, Hampen sø, Kvie sø, Slåen sø, Knud sø i Midtjylland.

Mad og fodringsadfærd

         

Bevægelse

        Under mikroskopet er den observeret mens den vrikkede sig gennem detritusklumper med sin forlængede snudespids (rostrumspids)

Flere billeder

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafnielysbilleder/rhynchocephalafor.jpg

Referencer

(1)   Berg, K. 1929 A Faunistic and Biological Study of Cladocera. Vid. Medd. Dansk Nat. For. 88

(2)   Norsk Rødliste for arter 2021. https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/

(3)   RøenU. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)

(4)   An Image-Based Key To The Zooplankton Of North America. Version 5.0

http://cfb.unh.edu/cfbkey/html/Organisms/CCladocera/FChydoridae/GRhynchotalona/Rhynchotalona_falcata/rhynchotalonafalcata.html