Hav-svævedafnie, Penilia avirostris

Række: Arthropoda

https://dafnier.dk/dafniebog/sido.htg/Dafnia.jpg

Underrække: Crustacea

Klasse: Branchiopoda

Underorden: Cladocera

Familie: Sididae

Underfamilie: -

Slægt og art: Penilia avirostris

Dansk navn: Hav-svævedafnie

 

Kendetegn

        Kroppen kompakt og mere eller mindre sammentrykt.

        Skjoldet 2-klappet og omgiver kroppen, benene og rugehulen.

        Med 6 par ensartede der er udviklede som bladfødder, der mangler tydelig leddeling

        Hoved lille, mindre end ½ kropslængde.

        Svømmeantennens (2. antenne) ydergren med mindst 10 børster, indergrenen med 5 eller 6 børster.

        Snuden (rostrum) er næbformet forlænget (deraf dens artsnavn!)

        1 mm

Levesteder (Biotop)

        Hav-svævedafnie er fundet (2001) i Nordsøen, Kattegat og Limfjorden.

        Det er oprindelig en subtropisk art.

Mad og fodringsadfærd

        Den lever ligesom de øvrige medlemmer af familien af planteplankton.

Bevægelse

         

Flere billeder

 

Referencer

(1)    https://invasions.si.edu/nemesis/species_summary/83836

(2)    Johns, D. G., Edwards, M., Greve W. and  John A. W. G. S . 2005  Increasing prevalence of the marine cladoceran Penilia avirostris (Dana, 1852) in the North Sea Helgoland Marine Research 59 (3): 214-218)

(3)    Ærtebjerg, G. m. fl. Marine områder 2001 Miljøtilstand og udvikling. Faglig rapport fra DMU, nr. 419)

(4)    Søndergaard, M., Skriver, J. og Henriksen, P. (ed.) Vandmiljø, biologisk tilstand 2006. Danmarks Miljøundersøgelser og  Hovedland)

(5)    Fenchel, T. (red), 2006.Havet, Naturen i Danmark. Gyldendal)

(6)    Per Andersen, 2003. Plankton i Limfjorden 2002. Bio/consult, Johs. Ewalds Vej 42-44, 8230 Åbyhøj