Tornhaledafnie, Oxyurella tenuicaudis

Række: Arthropoda

Oxyurellatenuicaudis.jpg (402×302)© FP

Underrække: Crustacea

Klasse: Branchiopoda

Underorden: Cladocera

Familie: Chydoridae

Underfamilie: Aloninae

Slægt og art: Oxyurella tenuicaudatus

Dansk navn: Tornhaledafnie

Andre navne:

Norsk: Tornhalekreps.

Latin: Tenuis=tynd, caudatus=halet

 

Kendetegn

·         Bagkropskloen med stor basal torn

·         Meget lille: indtil 0,8 mm (hunner)

·         Kroppen kompakt og mere eller mindre

sammentrykt.

·         Både ydergrenen og indergrenen på svømmeantennen (2.antenne) er 3-leddet.

·         Skjoldet 2-klappet og omgiver kroppen, benene og rugehulen.

·         5-6 bladfødder, som mangler tydelig leddeling og der er forskelligt byggede.

·         Tarmen uden blindsække. Endetarmsåbningen er mere eller mindre placeret fjernt fra bagkroppens spids.

·          

Levesteder (Biotop)

        Mudderbund.

        Gravende dafnie

        Har ingen pH præferencer.

        Sjælden og træffes hovedsagelig i mosehuller og damme, ofte med udbredt vegetation, fx nærheden af Hillerød, Sjælland: ”Vandkalvedam” i Præstevang, Gadevang mose og Nørresø, Hulsø, Store Sortedam.


Mad og fodringsadfærd

       


Bevægelse

        Kryber også (som en bundform) rundt på de vandrette ”glasruder” i akvarier. Se video.


Flere billeder

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafniebilleder/Oxyurellatenuicaudisabdomen.jpg© FP

Video

 

https://www.youtube.com/embed/zwgbeeSh0U0

 

 

© FP

 

https://www.youtube.com/embed/y-JZUMGKbE8

 

 

 

© FP

 

 

 

Referencer

(1)    Berg, K. 1929 A Faunistic and Biological Study of Cladocera. Vid. Medd. Dansk Nat. For. 88

(2)    Johnson, D. S. 1951. Ceriodaphnia setosa Matile en for Danmark ny Dafnie-art. Flora og Fauna 57, 1-2. S. 48

(3)    Müller, P. E., 1867. Danmarks Cladocera. Naturhist. Tidskr. 3 R. 5. Bd.

(4)    Norsk Rødliste for arter 2021. https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/

(5)    Poulsen. E. M. 1928. Faunistische und biologische Beobachtungen über die Cladocerafaunaen Dänemark, Vid. Medd. Dansk. Nat. For. 86.

(6)    RøenU. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)

(7)    Whiteside. M. C. 1970. Danish Chydorid Cladocera. Ecol. Monogr. 40 (1), pp. 79-118