Bunddafnier, Macrothricidae (familie)

Række: Arthropoda

Macrothrix hirsuticurnis

Underrække: Crustacea

Klasse: Branchiopoda

Underorden: Cladocera

Familie: Macrothricidae

Underfamilier: Macrothricinae & non- Macrothricinae

Danske slægter:

Padledafnier Drepanothris

Bunddafnier Macrothrix

Pukkeldafnier Streblocerus

Storskallede dafnier  Lathonura

    (non- Macrothricinae)

Dansk navn: Bunddafnier (familie).

Andre navne:

Norsk: Bunnkreps (familie).

Almindelig Bunddafnie (Macrothrix laticornis)=
= Lille bunddafnie
Storøjet bunddafnie

 

Kendetegn

·         Kroppen kompakt og mere eller mindre sammentrykt.

·         Skjoldet 2-klappet og omgiver kroppen, benene og rugehulen, der er rundagtigt til ovalt.

·         Med 5-6 benpar (bladfødder), der er forskelligt byggede.

·         Benene udviklede som bladfødder, der mangler tydelig leddeling.

·         Svømmeantennes (2. antenne) ydergren er 4-leddet, indergrenen 3-leddet, med 8-19 børster.

·         Med stor bevægelig, 1-leddet 1. antenne, der ikke er snabelagtig forlænget; bevægelig hos begge køn.

·         Blindsække mangler.

·         Tornene på bagkroppens bagudvendte side (dorsalranden) er ikke fjerformede, den yderste (distale) torn aldrig gaffeldelt. 

·         Ikke planktoniske arter (fanges kun i planktonprøver nær bunden eller tæt ved bredden).

·         Bagkropsklo kort, med én eller ingen basaltorn.

·         På bagerste, nedre del af skjoldet uden en gruppe af lange børster.

Levesteder (Biotop)

·         Bunddafnier lever udelukkende i eller lige over bunden.

·         Arterne træffes hist og her, især i det østlige Danmark.

Mad og fodringsadfærd

        Bunddafnier hører til skrabebens dafnierne og lever af detritus og alger fra bundmaterialet

Bevægelse

         

Flere billeder

Referencer

(1)   Abrahamsen, Sv. E.,  1977. Biologiske ferskvandsundersøgelser.  2. udg. Forum.

(2)   FRYER, G. 1974. Evolution and adaptive radiation in the Macrothricidae (Crustacea: Cladocera): a study in comparative functional morphology and ecology. Philos. Trans. R. Soc. Lond., B, Biol. Sci. 269

(3)   Norsk rødliste for arter 2021. https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021

(4)   RøenU. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)

(5)   An Image-Based Key To The Zooplankton Of North America. Version 5.0
http://cfb.unh.edu/cfbkey/html/idpages/macrothricidae.html