Bloddafnier, Ilyocryptus

Række: Arthropoda

Planktondafnier06 - Kopi (5)

Ilyocryptus sordidus

Underrække: Crustacea

Klasse: Branchiopoda

Underorden: Cladocera

Familie: Ilyocryptidae

Underfamilie: (Ilyocryptinae i Macrothricidae)

Slægt: Ilyocryptus

Dansk navn: Bloddafnier

I. sordidus        Frakke-bloddafnie [Rød bunddafnie              ]

I. agilis             Nøgen-bloddafnie                      

I. acutifrons    Frynse-bloddafnie

Andre navne: I. sordidus: Tysk: Schlammkrebschen

Norsk: Skittenkreps

Kendetegn

·         Kroppen kompakt og mere eller mindre sammentrykt.

·         Med stor, 2-leddet 1. antenne, der ikke er snabelagtig forlænget, men bevægelig hos begge køn.

·         Svømmeantennens (2. antennes) ydergren er 4-leddet, indergrenen 3-leddet

·         Skjoldet 2-klappet og omgiver kroppen, benene og rugehulen.

·         Hos nogle arter afkastes de gamle kropsskjold ikke og tilvæksstriberne giver kroppen et muslingeskalsagtigt udseende.

·         Ofte dækket med detritus

·         Med 6 benpar udviklede som bladfødder, der mangler tydelig leddeling, der er forskelligt byggede. 6. benpar reduceret.

·         Blindsække og tarmslynge mangler.

·         Bagkroppen stor.

·         Med talrige tænder og torne på bagkroppen.

·         Bagkropstorne meget lang, aldrig gaffeldelt. 

·         Ikke planktoniske arter (fanges kun i planktonprøver nær bunden eller tæt ved bredden).

Levesteder (Biotop)

·         Bloddafnier træffes hyppigt i småvande, oftest på sand- eller mudderbund (ikke planktonisk).

·         Frakke-bloddafnie er fx fundet i Kalgård så i Midtjylland.

Mad og fodringsadfærd

         

Bevægelse

         

Flere billeder

Referencer

(1)     Abrahamsen, Sv. E. 1976/1977. Biologiske ferskvandsundersøgelser , 1./2. udg. Forum.

(2)   Norsk rødliste for arter 2021. https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021

(3)     RøenU. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)

(4)     An Image-Based Key To The Zooplankton Of North America. Version 5.0

http://cfb.unh.edu/cfbkey/html/Organisms/CCladocera/FIlyocryptidae/GIlyocryptus/Ilyocryptus_sp/Ilyocryptus.html