Geléklokkedafnie, Holopedium gibberum

Række: Arthropoda

Underrække: Crustacea

Klasse: Branchiopoda

Underorden: Cladocera

Familie: Holopedidae

Underfamilie: -

Slægt og art: Holopedium gibberum

Dansk navn: Geléklokkdafnie

Andre navne:

Gelékrebs

Klokkedafnier)
Norsk: Gelekreps.
[Krebs regnes normalt for større dyr end dafnier, der hører til små-krebsene- så navnet "dafnier" er at foretrække i stedet for "krebs", endvidere er "Geléklokkedafnie" publiceret tidligere end "Gelékrebs"]

 

 

Kendetegn

·         Kroppen kompakt og mere eller mindre sammentrykt.

·         6 bladfødder.

·         Skjoldet 2-klappet. benene udviklede som

·         Den ventrale rand af kropsskjoldet besat med fine pigge.

·         Med 6 par ensartede bladfødder, der mangler tydelig leddeling.

·         Dyret omgivet af en stor gelekappe, idet skjoldet ikke afkastes ved hudskifte, men omdannes til en gelekappe, der omgiver kroppen, benene og rugehulen.

·         Anale kløer med en lille basal torn.

·         Hunnens svømmeantenne (2. antenne) er engrenet, cylindrisk og med 3 børster.

Levesteder (Biotop)

        Geléklokkedafnie er sjælden og især fundet i kalkfattige rene jyske hede søer (Madum Sø og Kalgård sø, samt Kongsø, 1973 og tidligere Gedde Sø og Over Sø,).

        Den er tidligere fundet i enkelte sjællandske søer (Hellebæk sø, tidligere i Gribsø, Bøgholm Sø og Bondedam), men er uddød fra disse.

        I klare Sø ved Hellebæk er den sidst blevet fanget i 1924.

        Den træffes på dybere vand og kan som regel kun fanges fra båd.

        Træffes april-november.

        2,5 mm.

Mad og fodringsadfærd

         

Bevægelse

        Svømmer med ryggen nedad som vist på figuren.

Flere billeder

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafnielysbilleder/holopediumheltaet.jpg 

 

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafnielysbilleder/holopedium.jpg

 

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafnielysbilleder/holopediumhel.jpg

 

 

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafnielysbilleder/holopediumgele.jpg

Væsken farvet med tusch for at markere gélekappen.

 

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafniebilleder/holopediumsperm.jpg Sæd

Referencer

(1)     Abrahamsen, Sv. E. 1976. Biologiske ferskvandsundersøgelser , 1. udg. Forum, 1976.

(2)     Gyldendals leksikon, 2006

(3)    Norsk rødliste for arter 2021. https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021

(4)     RøenU. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)

(5)     An Image-Based Key To The Zooplankton Of North America. Version 5.0
http://cfb.unh.edu/cfbkey/html/Organisms/CCladocera/FHolopedidae/GHolopedium/Holopedium_gibberum/holopediumgibberum.html