Polar Linsedafnie, Eurycercus glacialis

 

Række: Arthropoda

 

Underrække: Crustacea

 

Klasse: Branchiopoda

 

Underorden: Cladocera

 

Overfamilie: Kugledafnie-overfamilie (Eurycercoidea)

 

Familie: Linsedafnier (Eurycercidae)

 

Underfamilie: (Eurycercinae i Chydoridae)

 

Slægt: Eurycercus

 

Underslægt og art: Eurycercus (Teretifrons) glacialis

 

Dansk navn(e): Polar Linsedafnie

 

Andre navne: Arktisk Kæmpedafnie

Norsk: Polarlinsekreps

 

 

 

Kendetegn

 

·         Gullig til brunlig.

·         Kroppen kompakt og mere eller mindre sammentrykt.

·         Set fra siden er den skævt oval med høj forende uden en tydelig fure hvor hoved- og kropskjold mødes.

·         De har en karakteristisk "snude" (rostrum), der dækker og beskytter 1. antenne.

·         1. antenne med en børste placeret længere mod spidsen en midten af antennen.

·         Både ydergrenen og indergrenen på svømmeantennen (2. antenne) er 3-leddet.

·         Skjoldet 2-klappet og omgiver kroppen, benene og rugehulen. benene udviklede som bladfødder, der mangler tydelig leddeling

·         Med 5 bladfødder, der er forskelligt byggede.

·         Med blindsække ved forreste del af tarmen

·         Endetarmsåbningen ligger endestillet ved spidsen af bagkroppen i en indbugtning, mere eller mindre placeret tæt på bagkroppens spids.

·         Bagkroppen meget stor, sammentrykt med lang, ensartet tornrække på bagranden med 80-100 savagtige tænder.

·         Store dafnier, 6 mm lang.

Levesteder (Biotop)

 

·         Polar Linsedafnie er en bundform, der kun er fundet på den jyske vestkyst og på Læsø, Fanø og Rømø.

·         Ikke planktonisk.

·         Subarktisk koldtvandsform indslæbt som hvileæg med trækfugle.

Bevægelse

 

·          

 

Flere billeder

 

 

 

Referencer

 

(1)    Norsk rødliste for arter 2021. https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021

(2)   Olsen, L.-H., Sunesen, J. og Pedersen, B. V., 2003. Små dyr i sø og å. Gad.

(3)    Røen, Ulrik. 1989. Læsøs Dafnier (Cladocera). Flora og Fauna (2) s. 46ff. 1989.

(4)   RøenU. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)

(5)   An Image-Based Key To The Zooplankton Of North America. Version 5.0

(6)   http://cfb.unh.edu/cfbkey/html/Organisms/CCladocera/FChydoridae/GEurycercus/Eurycercus_sp/eurycercussp.html