Almindelig Dafnie, Daphnia pulex

Række: Arthropoda

Underrække: Crustacea

Klasse: Branchiopoda

Underorden: Cladocera

Familie: Daphniidae

Underfamilie: Daphniinae

Slægt: Daphnia

Underslægt og art: Daphnia (Daphnia) pulex

Dansk navn: Almindelig Dafnie

Andre navne:

Almindelig dam-dafnie.

Norsk: Møkkadamdafnie
(Der var en norsk, ”landsdækkende” afstemning om navnet, så det kunne ikke koordineres med det danske – så på norsk ”Møgdamdafnie”! Dvs. den der lever i forurenede/eutrofierede damme)

 

 

Kendetegn

·         Farven variabel fra grønlig, gullig, brunlig til rødlig (af hæmoglobin).

·         Kroppen oval, kompakt og mere eller mindre sammentrykt.

·         Skjoldet 2-klappet og omgiver kroppen, benene og rugehulen. benene udviklede som bladfødder, der mangler tydelig leddeling

·         Undersiden af skjoldet afrundet.

·         Skjoldet med torn i bagenden.

·         Saddelen med 2 æg.

·         Med 5 bladfødder, der er forskelligt byggede:

·         Svømmeantennes (2. antenne) ydergren er 4-leddet, indergrenen 3-leddet

·         Forenden af midttarmen med 2 blindsække.

·         Tarmen uden slynge.

·         Hunnen med uanselig 1. antenne.

·         Hovedet og "snuden" store.

·         Hovedet hos hunnen med "snude"

·         Små, polygonale felter på rostrum

·         Hovedskjoldet ender bagudtil i en spids ind i ryglisten. 

·         Bagkropskløerne med 3 tornerækker, hvoraf den midterste er tydeligt større end de øvrige

·         1. antenne sidder på en afsats, og sansehårene udgår fra en tydelig rørformet udvækst.

·         Op til 3,4 mm lang.

Levesteder (Biotop)

·         Almindelig Dafnie er en af vore mest udbredte dafnier.

·         Overalt i lave, mere eller mindre forurenede damme og gadekær nær bebyggelse, udtørrende forårspytter og større damme.

·         Fx i den stærkt eutrofierede Pøtsø i Midtjylland.

·         Sjældnere langs bredden af større søer og i moser.

·         Ikke almindelig i Vestjylland.

·         Kan overvintre som voksen.

Mad og fodringsadfærd

·         D. pulex er blevet meget brugt i dyreplanktonfodringsundersøgelser.

·         Resultater indikerer stor variation mellem populationer fra forskellige søer, såsom deres evne til at modstå cyanobakterie-toksiner.

·         Tilstedeværelsen af Cyanobakterien (”Blågrønalge”) Microcystis aeruginosa inducerede ephippia-produktion i D. pulex i laboratoriet.

Konkurrence

 

·         Almindelig Dafnie undertrykte konsekvent populationer af Panserhjuldyrene Brachionus calyciflorus og Keratella cochlearis i konkurrenceforsøg i laboratoriet.

·         Dette skyldtes Daphnias overlegne fodringseffektivitet.

·         Almindelig Dafnie kan dog også have direkte "interferenskonkurrence"-effekter på K. cochlearis ved at trække hjuldyrene ind i filtreringskammeret i fødestrømmene og derefter afvise de beskadigede hjuldyr. Interessant nok kan den mere adrætte Fjerhjuldyr (Polyarthra) registrer dafniens filtreringsstrømme og undslippe ved hurtige svømmebevægelse.

         

Prædation på Daphnia

·         Umodne stadier af Vandlopper (copepoder) kan komme ind i yngleposen hos forskellige Daphnia-arter, herunder D. pulex, hvor de spiser dafnieæggene.

·          Kloner af Almindelig Dafnier med en længere sekundær dorsal abdominalvedhæng er bedre beskyttet mod prædation af rugehulen fra voksne Eucyclops og beskytter dermed deres æg.

Dafniegenom

·         Genomet hos almindelig dafnie (Daphnia pulex) er blevet kortlagt.
Det viser sig at med sine ca. 31.000 gener
at være det 
største genom hidtil kendt fra dyr.

Flere billeder

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafniebilleder/daphniapulex2.jpg © FP

 

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafniebilleder/Daphnia_pulex-Hoved.jpg © FP

 

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafniebilleder/Daphnia_pulex-Furkaklo_tekstet.jpg Planktondafnier08 - Kopi (2)

 

Video

 

https://www.youtube.com/embed/4UB8ualGtJk

 

Referencer

(1)   Abrahamsen, Sv. E., 1976, Biologiske ferskvandsundersøgelser. 1. udg. Forum.

(2)   Bøcher, J., 2001 Insekter og andre smådyr - i Grønlands fjeld og ferskvand. Atuagkat 

(3)   Gliwicz, Z. M.  1994.  Retarded growth of cladoceran zooplankton in the presence of copepod predation.  Oecologia.  97: 458-461.

(4)   Gliwicz, Z. M. and H. Stibor.  1993.  Egg predation by copepods in Daphnia brood cavities.  Oecologia.  95: 295-298.

(5)   Gliwicz, Z. M., and W. Lampert.  1994.  Clutch-size variability in Daphnia: Body-size related effects of egg predation by cyclopoid copepods.  Limnol. Oceanogr.  39: 479-485.

(6)   Hebert, P. D. N., Ward, R. D. and Wieder, L. J..1988.  Clonal-diversity patterns and breeding-system variation in Daphnia pulex, asexual-sexual complex.  Evolution.  42:147-159.

(7)    Laurén-Määttä, C., Hietala, J., and Wallss M..1997.  Responses of Daphnia pulex populations to toxic cyanobacteria.  Freshwater Biol.  37: 635-647.

(8)    Linnaeus, C. 1758, Systema Naturae per regna tria naturae: secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis, Stockholm: Laurentius Salvius., s. 635 [Monoculus pules]

(9)   Olsen, L.-H., Sunesen, J., Pedersen, B. V. , 2003. Små dyr i sø og å. Gad.

(10)Norsk rødliste for arter 2021. https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021

(11) RøenU. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)

(12) An Image-Based Key To The Zooplankton Of North America. Version 5.0
http://cfb.unh.edu/cfbkey/html/Organisms/CCladocera/FDaphnidae/GDaphnia/Daphnia_pulex/daphniapulex.html