Langtornet Dafnie, Daphnia longispina

Række: Arthropoda

Underrække: Crustacea

Klasse: Branchiopoda

Underorden: Cladocera

Familie: Daphniidae

Underfamilie: Daphniinae

Slægt: Daphnia

Underslægt og art: Daphnia (Hyalodaphnia) longispina

Dansk navn: Langtornet Dafnie (inklusiv formen Sødafnie)

Andre navne:

Langtorns-dafnie.
Langtorn-dafnie.

Norsk: Nåledafnie.
Tysk:
Langdorn-Wasserfloh.

 

O. F. Müller, 1785, var en dansk forsker

 

 

Kendetegn

·         Ret gennemsigtig.

·         Farven varierer meget: lysegrå, rødlig elelr grønlig, men normalt gulbrun.Kroppen kompakt og mere eller mindre sammentrykt.

·         Hovedet hos hunnen med "snude"

·         Svømmeantennes (2. antenne) ydergren er 4-leddet, indergrenen 3-leddet

·         Hunnen med uanselig 1. antenne.

·         Skjoldet 2-klappet og omgiver kroppen, benene og rugehulen og er bagtil besat med små torne.

·         Benene udviklede som 5 forskelligt byggede, bladfødder, der mangler tydelig leddeling

·         Forenden af midttarmen med to blindsække.

·         Tarmen uden slynge.

·         "Snuden" er tilspidset, med 1. antenne placeret på undersiden tydeligt placeret væk fra spidsen af rostrum.

·         1. antenne udgående fra en lav ”antennehøj”.

·         Undersiden af skjoldet afrundet.

·         Hovedet og "snuden" store.

·         Punktøje tilstede (pigmenteret).

·         Skjoldet med torn i bagenden.

·         Saddelen med 2 æg.

·         Hovedskjoldet ender bagudtil i en spids ind i ryglisten. 

·         Bagkropskløerne uden tornerækker eller kun med en række fine børster.

·         2,5-3 mm lang.

Levesteder (Biotop)

·         Langtornet Dafnie, damform er almindelig i damme og lavvandede, næringsrige søer, mellem rørskovens planter ved bredden af større søer samt i nyetablerede damme i morænejorde.

·         Fx i rørskoven i den eutrofe Ejstrup sø i Midtjylland.

Mad og fodringsadfærd

         

Bevægelse

         

Flere billeder

Planktondafnier08 - Kopi (7)

 © FP

Referencer

(1)    Abrahamsen. S. E. 1976. Biologiske ferskvandsundersøgelser. Vort miljø. Forum. s.128+220.

(2)    Bøcher, J. 2001. Insekter og andre smådyr - i Grønlands fjeld og ferskvand, Atuagkat.

(3)     Mandahl-Barth, C. 1955. Hvad finder jeg i sø og å. Politiken.

(4)    Müller, O.F. 1785. Entomostraca seu Insecta Testacea, quae in aquis Daniae et Norvegiae reperit, descripsit et iconibus illustravit 1–135

(5)    Norsk rødliste for arter 2021. https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021

(6)   Olsen, L.-H., Sunesen, J. , Pedersen, P. V. 2003. Små dyr i sø og å Gad 

(7)   Røen, U. 1954. Om småkrebsfaunaen i en jyds, oligotroph sø, Langsø i Grane plantage, med et fund af Eucyclops lilljeborgi (G. O. Sars) ny for Danmark. Flora og Fauna (1-2). s. 11ff

(8)   RøenU. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)