Langtornet Dafnie f. Sødafnie, Daphnia longispina f. hyalina

Række: Arthropoda

Planktondafnier09 - Kopi (4)

Underrække: Crustacea

Klasse: Branchiopoda

Underorden: Cladocera

Familie: Daphniidae

Underfamilie: Daphniinae

Slægt: Daphnia

Underslægt og art: Daphnia (Hyalodaphnia) longispina f. hyalina.

syn. Daphnia hyalina

Dansk navn: Sødafnie = Langtornet Dafnie, Søform

Nyere DNA forskning har vist at D. hyalina ikke adskiller sig væsentligt genetisk fra D. longispina. D. hyalina må derfor betragtes som en økoform af D. longispina, dvs. med det videnskabelige navn Daphnia longispina f. hyalina (Petrusek, A., 2008)

Kendetegn

·          Kroppen langstrakt, ikke sammentrykt fra side til side. med 4 par skeletlemmer. Skjoldet omgiver kun en rugesæk

·         Svømmeantennes (2. antenne) ydergren er 4-leddet, indergrenen 3-leddet

·         Forenden af midttarmen med 2 blindsække. Tarmen uden slynge. Hunnen med uanselig 1. antenne.

·         Hovedet hos hunnen med "snude"

·         Undersiden af skjoldet afrundet.

·         Hovedet og "snuden" store.

·         Skjoldet med torn i bagenden.

·         Saddelen med 2 æg.

·         Hovedskjoldet ender bagudtil i en spids ind i ryglisten. 

·         Bagkropskløerne uden tornerækker eller kun med en række fine børster.

·         "Snuden" tilspidset, med 1. antenne placeret på undersiden tydeligt placeret væk fra spidsen af rostrum. Punktøje tilstede (pigmenteret).

·         Antenne udgående fra en lav ”antennehøj”.

·         1. antennes sansehår når til spidsen af rostrum, der ikke er tilspidset.

·         Hovedet med hjelm set midterplanet.

·         Hjelmen er jævnt afrundet, ikke tilspidset som hos Stor Hættedafnie.

Levesteder (Biotop)

·         Almindelig i de Midtjyske (fx Grane Langsø, Kalgård sø og Over sø) og enkelte bornholmske og sjællandske næringsfattige søer større end 6 ha og dybere end 5 meter. Ikke fundet på Fyn. Det er ægte planktonformer og de træffes både sommer og vinter.

Mad og fodringsadfærd

         

Former/Varianter

·         Hovedskjoldets forrand lige eller kun svagt udad bøjet (konkav). Glasklar og hyalin:

Langtornet Dafnie form Typisk Sødafnie (Daphnia longispina f. typica).  [syn. Daphnia hyalina f. typica]).
Den almindeligste form.

·         Hovedskjoldets forrand let udad bøjet (konveks). Ganske glasklar og hyalin. Gennemsigtig sødafnie:

Langtornet Dafnie form Gennemsigtig Sødafnie. (Variant Daphnia longispina f. pellucida [syn. Daphnia hyalina f. pellucida]).
Træffes i enkelte stærkt forurenede søer.

·         Hovedskjoldets forrand tydeligt indad bøjet (konkav). Svag gulbrun:

Langtornet Dafnie form Ægte Sødafnie. (Daphnia longispina f. lacustris [syn. Daphnia hyalina f. lacustris]).
Fundet i store næringsrige søer: Sorø-søerne og Tissø.

NB. Ikke at forveksle med Daphnia lacustris er en koldvandsform, der overvejende træffes i de norske fjelde.

Planktondafnier09 - Kopi (6)

Flere billeder

Referencer

(1)   Abrahamsen, Sv. E., 1977., Biologiske ferskvandsundersøgelser. 2. udg. Forum.

(1)   Petrusek, A. et al., 2008. A taxonomic reappraisal of the European Daphnia longispina complex (Crustacea, Cladocera, Anomopoda). Zoologica Scripta. 37: 507–519. doi:10.1111/j.1463-6409.2008.00336.x.

(2)   Røen, U. 1954. Om småkrebsfaunaen i en jyds, oligotroph sø, Langsø i Grane plantage, med et fund af Eucyclops lilljeborgi (G. O. Sars) ny for Danmark. Flora og Fauna (1-2). s. 11ff

(3)   RøenU. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)