Stor Hættedafnie, Daphnia galeata

Række: Arthropoda

Planktondafnier09 - Kopi (2)

Underrække: Crustacea

Klasse: Branchiopoda

Underorden: Cladocera

Familie: Daphniidae

Underfamilie: Daphniinae

Slægt: Daphnia

Underslægt og art: Daphnia (Hyalodaphnia) galeata

Dansk navn: Stor Hættedafnie

Andre navne:

Norsk: Hettedafnie

USA: I Nordamerika findes den geografiske underart: Daphnia mendotae

Nyere DNA forskning har vist at D. galeata adskiller sig væsentligt genetisk fra D. longispina f. hyalina og må derfor betragtes som en selvstændig art. Resultaterne viser endvidere, at D. galeata er nært beslægtet med Lille hættedafnie, Daphnia cucullata. (Petrusek, A., 2008)

Kendetegn

·         Kroppen langstrakt, ikke sammentrykt fra side til side. med 4 par skeletlemmer. Skjoldet omgiver kun en rugesæk

·         Svømmeantennes (2. antenne) ydergren er 4-leddet, indergrenen 3-leddet

·         Forenden af midttarmen med 2 blindsække. Tarmen uden slynge. Hunnen med uanselig 1. antenne.

·         Hovedet hos hunnen med "snude"

·         Undersiden af skjoldet afrundet til næsten lige..

·         Hovedet og "snuden" store. Skjoldet med torn i bagenden. Ephippium (Saddelen) med 2 æg.

·         Hovedskjoldet ender bagudtil i en spids ind i ryglisten. 

·         Bagkropskløerne uden tornerækker eller kun med en række fine børster

·         Proksimal, midterste og distale kamme af børster på bagkropskloen alle omkring samme størrelse.

·         "Snuden" tilspidset, med 1. antenne placeret på undersiden tydeligt placeret væk fra spidsen af rostrum. Punktøje tilstede (pigmenteret).

·         Tre iøjnefaldende dorsale bagkropsudposninger, 2. bagkropsudposning er cirka halvdelen af længden af 1.

·         "Snuden" kort og stump, med reduceret 1. antenne udgående fra en markant ”antennehøj”. Forsiden af hovedet ofte konveks ved øjet.

·         Hjelm sammentrykt, spids hos flertallet af individerne, ellers ikke jævnt afrundede. Hovedskjoldet ikke tydeligt indrykket (konkav) i nederste del af hovedskjoldet.

·         Med årstidsvariationer: En efterår- vintergeneration uden hjelm og sommergenerationerne med hjelm.

·         2 mm.

Levesteder (Biotop)

        Stor Hættedafnie træffes i store, mere eller mindre næringsrige søer, hvor den ser ud til at eksistere godt sammen i nærværelse af cyanobakterier såsom Microcystis.

        Den kan i forurenede søer have erstattet Daphnia cucullata ved øget fosforbelastning.  

        Findes udelukkende i de frie vandmasser.

        Fundet i Esrom sø, Fure- og Lyngby sø., Knud sø, Ejstrup sø, Almind sø, Hylte sø m.v.

        April/maj-december, men overvintre fåtallig i milde vintre.

Mad og fodringsadfærd

         

Bevægelse

         

Flere billeder

Planktondafnier09 - Kopi (8)Planktondafnier09 - Kopi (3)

Variation i hætteform i Ejstrup sø 1975

 

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafniebilleder/daphniagaleata1.jpg © FP

© FP

 

Referencer

(1)   Bosselmann, S. 1974. The crustacean plankton of Lake Esrom. Arch. Hydrobiol. 74(1): 18-31 (Daphnia hyalina galeata?)

(2)   Petersen, F. 1973. Dafnier. Natur nr. 2, 14. Årgang.

s 45-52.

(3)   Petersen, F. 1983/2006. Population dynamics and production of Daphnia galeata (Crustacea, Cladocera) in Lake Esrom

Ecography (2006) [Holarctic Ecology (1983)] 6(3):285 – 294

https://www.researchgate.net/publication/229815946_Population_dynamics_and_production_of_Daphnia_galeata_Crustacea_Cladocera_in_Lake_Esrom

(4)   Petrusek, A. et al., 2008. A taxonomic reappraisal of the European Daphnia longispina complex (Crustacea, Cladocera, Anomopoda). Zoologica Scripta. 37: 507–519. doi:10.1111/j.1463-6409.2008.00336.x.

(5)   RøenU. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)

(6)   An Image-Based Key To The Zooplankton Of North America. Version 5.0
http://cfb.unh.edu/cfbkey/html/Organisms/CCladocera/FDaphnidae/GDaphnia/Daphnia_mendotae/daphniamendotae.html