Lille Hættedafnie, Daphnia cucullata

Række: Arthropoda

Planktondafnier09 - Kopi (9)

Underrække: Crustacea

Klasse: Branchiopoda

Underorden: Cladocera

Familie: Daphniidae

Underfamilie: Daphniinae

Slægt: Daphnia

Slægt og art: Daphnia (Hyalodaphnia) cucullata

Dansk navn: Lille Hættedafnie

Andre navne:

Hjelmdafnie

Hættedafnie

Norsk: Spisshjelmdafnie

Tysk: Helm-Wasserfloh.

Nyere DNA forskning har vist, at D. cucullata er nært beslægtet med Stor hættedafnie, Daphnia galeata. (Petrusek, A., 2008)

Kendetegn

·         Gennemsigtig og vandklar.

·         Ofte med blålige eller rødfarvede fedtdråber om sommeren.

·         Kroppen langstrakt, ikke sammentrykt fra side til side. med 4 par skeletlemmer. Skjoldet omgiver kun en rugesæk

·         Svømmeantennes (2. antenne) ydergren er 4-leddet, indergrenen 3-leddet

·         Forenden af midttarmen med 2 blindsække. Tarmen uden slynge. Hunnen med uanselig 1. antenne.

·         Hovedet hos hunnen med "snude"

·         Undersiden af skjoldet afrundet.

·         Hovedet og "snuden" store. Skjoldet med torn i bagenden. Saddelen med 2 æg.

·         "Snuden" afrundet med sansehår af den reducerede 1. antenne placeret på spidsen af rostrum. Punktøje mangler (upigmenteret). Hovedskjoldet lettere indrykket (konkav) i nederste del af hovedskjoldet (”nakken”), ofte med høj hjelm.

·         1,1 -2,5 mm lang.

Levesteder (Biotop)

·         Træffes de fleste af vore store og dybe søers øverste vandlag af det åbne vand og er almindelig på Bornholm, Sjælland (fx Esrom sø), Sydfyn og Østjylland. Fx i Hampen sø, Slåen sø, Knud sø. I nogle søer sammen med D. galeata.

·         Forekommer også i mindre søer (og sjældent i damme) med dybder på kun 1. meter.

·         Søformerne med tydelig hætte og årstidsvariation.

·         Småvandsformerne uden hætte.

·         Almindeligst i maj-december, men træffes også om vinteren. 1-2 mm.

Mad og fodringsadfærd

         

Bevægelse

         

Flere billeder

Planktondafnier10 - Kopi (2b)

 

 

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafnielysbilleder/daphniacucullatahel.jpg  https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafnielysbilleder/daphniacucullataforfra.jpg

 

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafnielysbilleder/daphniacucullata.jpg  https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafnielysbilleder/daphniacucullatafilterapp.jpg

 

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafnielysbilleder/daphniacucullatafhoved.jpg

 

 

 

Referencer

(1)   Abrahamsen, Sv. E., 1976Biologiske ferskvandsundersøgelser., 1. udg. Forum.

(2)   Benzie, J. A. H. 2005. Cladocera: The genus Daphnia (including Daphniopsis) (Anomopoda: Daphniidae). In: Guides to the Identification of Microinvertebrates of the Continetal Waters of the World. 21

(3)   Bosselmann, S. 1974. The crustacean plankton of Lake Esrom. Arch. Hydrobiol. 74(1): 18-31

(4)   Gruber-Brunhumer, M., 2016. Blick ins Wasser. (besøgt 5. December 2023) https://vorarlberg.at/documents/302033/472313/BlickInsWasser_12_2016_Wasserfloh_Daphnia_cucullata.pdf/42716505-840f-6448-2bf9-570457f53ca5?t=1616151952230

(5)     Mandahl-Barth, C. 1955. Hvad finder jeg i sø og å. Politiken.

(6)    Norsk rødliste for arter 2021. https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021

(7)   Olsen, L.-H., Sunesen, J. og Pedersen, B. V., 2003. Små dyr i sø og å. Gad.

(8)   Petrusek, A. et al., 2008. A taxonomic reappraisal of the European Daphnia longispina complex (Crustacea, Cladocera, Anomopoda). Zoologica Scripta. 37: 507–519. doi:10.1111/j.1463-6409.2008.00336.x.

(9)   RøenU. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)