Treporet Næbdafnie, Alona quadrangularis

Række: Arthropoda


 

Underrække: Crustacea

Klasse: Branchiopoda

Underorden: Cladocera

Familie: Chydoridae

Underfamilie: Aloninae

Slægt og art: Alona quadrangularis

Dansk navn: Treporet Næbdafnie

Andre danske navne: Brunstribet næbdafnie (Abrahamsen, 1977)
Norsk: Treporenebbkreps.

Tysk: Gelbes Rippenkrebschen.

Lynceus quadrangula O. F. Müller, 1785, var en dansk forsker

 

Kendetegn

·         Kroppen kompakt og mere eller mindre sammentrykt.

·         5 bladfødder, der er forskelligt byggede. Skjoldet 2-klappet og omgiver kroppen, benene og rugehulen. benene udviklede som bladfødder, der mangler tydelig leddeling

·         Både ydergrenen og indergrenen på svømmeantennen (2.antenne) er 3-leddet.

·         De har en karakteristisk næbformet, krumbøjet "snude" (rostrum), der dækker og beskytter 1. antenne, og en stor overlæbe.

·         Bagranden af skjoldet næsten lige så høj som den største skalhøjde. Dyret sammentrykt far side til side

·         Kropsskjoldet med kraftige længdestriber.

·         Farve gullig.

Levesteder (Biotop)

        Meget almindelig overalt i alle typer vandhuller, dog ikke så hyppig i sure, næringsfattige (oligotrofe) moser og kan i vandhuller med meget plankton og ophvirvlet materiale optræde som plankton skyllet ud fra bredden og træffes sammen med almindelig kugledafnie, fx i Grane Langsø, Mossø og Ejstrup sø i Midtjylland.

Mad og fodringsadfærd

         

Bevægelse

         

Flere billeder

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafnielysbilleder/alonaquarbag.jpghttps://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafnielysbilleder/alonaquar.jpg

Referencer

(1)   Abrahamsen, Sv. E., 1977. Biologiske ferskvandsundersøgelser. 2. udg. Forum.

(2)   FRYER, G. 1968. Evolution and adaptive radiation in the Chydoridae (Crustacea: Cladocera): a study in comparative functional morphology and ecology. Philos. Trans. R. Soc. Lond., B, Biol. Sci. 254: 221-382 + 384-385.

(3)   Müller, O.F. 1785. Entomostraca seu Insecta Testacea, quae in aquis Daniae et Norvegiae reperit, descripsit et iconibus illustravit 1–135

(4)   Norsk rødliste for arter 2021. https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021

(5)   Røen, U. 1954. Om småkrebsfaunaen i en jyds, oligotroph sø, Langsø i Grane plantage, med et fund af Eucyclops lilljeborgi (G. O. Sars) ny for Danmark. Flora og Fauna (1-2). s. 11ff

(6)   RøenU. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)