Stribet Næbdafnie, Alona costata

Række: Arthropoda

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafnielysbilleder/alonacostatahel.jpg

Underrække: Crustacea

Klasse: Branchiopoda

Underorden: Cladocera

Familie: Chydoridae

Underfamilie: Aloninae

Slægt og art: Alona costata

Dansk navn: Stribet Næbdafnie

Andre navne:

Norsk: Stribenebbkreps

 

Kendetegn

·          

Levesteder (Biotop)

        Findes overvejende i næringsrige søer, fx Hampen sø, Røde sø, Slåen sø, Knud sø, Mossø, Ejstrup sø i Midtjylland.

        Findes ikke i rene, sure søer.

Mad og fodringsadfærd

         

Bevægelse

         

Flere billeder

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafnielysbilleder/alonacostata.jpg

Referencer

(1)   Norsk Rødliste for arter 2021. https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/

(2)   RøenU. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)