Toporet Næbdafnie, Alona affinis

Række: Arthropoda


 

Underrække: Crustacea

Klasse: Branchiopoda

Underorden: Cladocera

Familie: Chydoridae

Underfamilie: Aloninae

Slægt og art: Alona affinis

Dansk navn: Toporet Næbdafnie

Andre navne:

Norsk: Toporenebbkreps.

Underarten Alona affinis dentata har tænder på den nederste del af det bagerste kropsskjold (som vist på figurene)

 

Kendetegn

·         Kroppen kompakt og mere eller mindre sammentrykt. 5-6 bladfødder. Skjoldet 2-klappet og omgiver kroppen, benene og rugehulen. benene udviklede som bladfødder, der mangler tydelig leddeling

·         Med 5 benpar, der er forskelligt byggede:

·         Både ydergrenen og indergrenen på svømmeantennen (2.antenne) er 3-leddet.

·         De har en karakteristisk næbformet, krumbøjet "snude" (rostrum), der dækker og beskytter 1. antenne, og en stor overlæbe.

·         Bagranden af skjoldet næsten lige så høj som den største skalhøjde.

·         Dyret sammentrykt far side til side

·         Skjoldet med fine striber.

Levesteder (Biotop)

        Meget almindelig overalt i alle typer vandhuller, dog så hyppig i næringsfattige (oligotrofe) søer at den kan benyttes som ledeart.

        Kan i vandhuller med meget plankton og ophvirvlet materiale optræde som plankton skyllet ud fra bredden og træffes sammen med almindelig kugledafnie, fx i Kalgård sø, Hampen sø, Kvie sø, Over sø, Slåen sø, Knud sø i Midtjylland.

Mad og fodringsadfærd

         

Bevægelse

         

Flere billeder

Referencer

(1)   FRYER, G. 1968. Evolution and adaptive radiation in the Chydoridae (Crustacea: Cladocera): a study in comparative functional morphology and ecology. Philos. Trans. R. Soc. Lond., B, Biol. Sci. 254.

(2)   Norsk rødliste for arter 2021. https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021

(3)   Poulsen. E. M. 1928. Faunistische und biologische Beobachtungen ber die Cladocerafaunaen D nemark, Vid. Medd. Dansk. Nat. For. 86.

(4)   Røen, Ulrik. 1968. Notes on abnormalities in freshwater Entomostraca. With a description of a new subspecies, Alona affinis dentata. Vidensk. Meddr. dansk naturh. Foren. 1968 (131): 153-159.

(5)   RøenU. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)