Dafnier har det største antal gener blandt dyrene.

Genomet hos almindelig dafnie (Daphnia pulex) er blevet kortlagt.
Det viser sig at med sine ca. 31.000 gener
at være det største genom hidtil kendt fra dyr.
En hypotese (mulig forklaring) på årsagen til dette
er at dafnien kopierer (fordobler gen)
med større hastighed end andre dyr.
Dette ses f.eks. at at har mennesket fire forskellige gener for synspurpur
- mens dafnien har 46.
På denne måde er dafnien bedre tilpasset til sit miljø,
hvor især lyset betyder meget for overlevelsen.
Tænk på at dafnien vandrer op og ned i vandmassen i forhold til lyset,
og på denne måde både kan undgå at blive spist af fjender,
ved at søge væk fra lyset
og søge mod områder med vækst af planteplankton
(der jo kræver lys til deres fotosyntese).