Liste over danske dafnier og deres danske navne 

(Danske navne efterAlle-arter-databasen 
- bearbejdet af Lars Skipper bl.a efter mine med forslag til nye dansk navne,
hvor dansk navne manglede
- med litteraturhenvisninger)

 - egne tegninger og lysbilleder 
Sædceller efter foredrag af K. G. Wingstrand).
Listen følger overvejende Røen's systematik, 
samt overordnet systematik fra diverse bind af 
"Guides to the Identification of Microinvertebrates 
of the Continetal Waters of the World"  og
Błędzki, Leszek A., Rybak, Jan Igor 2016
Freshwater Crustacean Zooplankton of Europe
Cladocera & Copepoda (Calanoida, Cyclopoida) ...
Springer, 1-918 s.

[15. juli 2010, 4. august 2016, 12 marts & 6. juli 2018]

Litteraturbrbrbrb


(1Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 1. udg. Forum, 1976.)

chydorussp.jpg (28643 byte)

Branchiopoda
(Klasse)
 
  GællefØdder  
Anostraca
(overorden)
  Ferejer
=VÅrkrebs
 
ChirocephalidaE   forårsferejer  
  Siphonophanes (syn. Eubranchipus)      
   S. grubii

Forårsfereje

 
BRANCHIPODIDAE   efterÅrsferejer  
  Tanymastix      
   T. stagnalis (Linnaeus, 1758))
(tidligere kaldt Branchipus schaefferi, der imidlertid ikke er kendt fra DK.)

Efterårsfereje

 
(ARTEMIDAE) A. salina ikke er kendt fra DK. SALTKREBS  
PHYLLOPODA
(overorden)
  BLADFØDDER
     Norsk: Bladføttinger (Branchiopoda) [miljo.lare]
Notostraca(orden)   Damrokker
(H
aletudsekrebs)
 
Triopsidae   Damrokker  
  Lepidurus      
   (L. apus

Forårsdamrokke

 
  Triops      
   T. cancriformis (Bosc, 1801))

Efterårsdamrokke

 
DIPLOSTRACA(orden)   MUSLINGESKALKREBS + DAFNIER  
CONCHOSTRACA  (Underorden)      
LYNCEIDAE   MUSLINGESKALKREBS  
  LYNCEUS      
  L. brachyurus Muslingeskalkrebs  
       
Gruppenavn Sl gtsnavn  artsnavn Danske navn  

CLADOCERA (underorden)

DAFNIER 
engelsk hedder dafnier (Cladocera) waterfleas hvilket direkte oversat betyder "vandloppe". Men vandlopper (Copepoda) er en helt anden gruppe af småkrebs, der på engelsk hedder copepods
tysk kaldes dafnier for Wasserflöhe, hvilket også oversat betyder "vandloppe", mens vandlopper kaldes for Ruderfusskrebse, hvilket jeg oversætter til årefodskrebs. 
norsk kaldes dafnier for vannlopper, kun Daphnia slægten kaldes dafnier. Vandlopper kaldes for hoppekrebs.
Svensk er næsten på linje med dansk, idét de kalder dafnier for dafnier eller hinnkräfter og vandlopper for vattenloppor eller hoppkräfter.


En kuriositet: Maltesisk: Żagħrun 1
(1Crustaceans Lanfranco, Sandro, in: Sultana, J. and Falzon, V. (eds): Wildlife of the Maltese Islands. Part 3 Animals. p. 245-256, BirdLife 2002)

GYMNOMERA (parafyletisk gruppe)  ROVDAFNIER
HAPLOPODA
(afdeling)

 

GLASDAFNIER5 =
= GLASKREBS 1+2, 3+4(ty)  
(1Gællefødder og karpelus, Ulrik I. Røen. Danmarks Fauna 85, Dansk Nat. Hist. Foren. 1995)
(2Gyldendals leksikon, 2006)
(31972. Krebstiere, Crustacea, Kiemen- und Blattf sser, Branchiopoda. Fischl use, Branchiura. Von Dietrich Fl ssner, .Tierw. Deutschl. 60:1-501)
(4 Kilde)
[5Krebs regnes normalt for større dyr end selv store dafnier, der jo hører til små-krebsene- så jeg foretrækker navnet "dafnier" i stedet for "krebs"]
 
LEPTORIDAE GLASDAFNIER 
= GLASKREBS
 
Leptodora

Glasdafnier
= Glaskrebs

leptodorahan.jpg (27858 byte)
 L. kindti (L. hyalina)

Glaskrebs, glasdafnie

Glaskrebs1+2+3(ty) 
Glasdafnie4+5
(1Gællefødder og karpelus, Ulrik I. Røen. Danmarks Fauna 85, Dansk Nat. Hist. Foren. 1995
(2Gyldendals leksikon, 2006)
(31972. Krebstiere, Crustacea, Kiemen- und Blattf sser, Branchiopoda. Fischl use, Branchiura. Von Dietrich Flössner, . Tierw. Deutschl. 60:1-501)
(4Hvad finder jeg i sø og å, 11.udg. Sharff, N. Politiken 2009)
[5Krebs regnes normalt for større dyr end selv store dafnier, der jo hører til små-krebsene- så jeg foretrækker navnet "dafnier" i stedet for "krebs"]

leptodora.jpg (45059 byte)

(ikke egen tegning)

leptodora.jpg (35246 byte)
    leptodorafor.jpg (27337 byte) leptodoraforantenne.jpg (22974 byte)
Eucladocera
(afdeling af øvrige cladocera)
  ÆGTE DAFNIER  
POLYPHEMOIDEA
(ONYCHOPODA)
(overfamilie)
ÆGTE-ROVDAFNIER  
POLYPHEMIDAE

SKRALDEDAFNIER3
ALM. LANGHALEDAFNIER1+2
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Sv. E. Abrahamsen, 1. udg. Forum, 1976.)
(2Hvad finder jeg i sø og å 11.udg. Sharff, N. Politiken 2009)

 
Polyphemus

Almindelig langhaledafnie

Skraldedafnier3
Almindelig langhaledafnier

1Chalkley, Adrian. Commen names for Water Fleas. Cladocera News 5. 2014.

polyphemus.jpg (140343 byte)
     P. pediculus

Almindelig langhaledafnie

(Raubwasserfloh (ty), "Rovdafnie" (da))1
(1 Kilde)

polyphemus.jpg (30280 byte)
polyphemuspediculus.jpg (402444 byte)
 
PODONIDAE

HAV-LANGHALEDAFNIER

 
  Podon
Hav-langhaledafnier
podon.jpg (80175 byte) 
    P. leuchartii

Brakvands-langhaledafnie

podonleuckarti.jpg (292172 byte)
    P. intermedia

Atlantisk
langhaledafnie

 
   Pleopis

(syn. Podon)
P. polyphemoides

Hav-langhaledafnie

 
  Evadne Havdafnier evadne.jpg (68155 byte) 
    E. nordmanni

Vikinge havdafnie

evadnenordmanni.jpg (225951 byte)
    E. spenifera

Tornet havdafnie

 
CERCOPAGIDAE

SØ-
LANGHALEDAFNIER

bythotrephus.jpg (145076 byte) 
Bythothrephes Sø-langhaledafnier
     B. longimanus

Langhaledafnie

Sø-langhaledafnie = Langhaledafnie1+2+3
=
Superlanghaledafnie2
(Langschwanzkrebs (ty))3

(Spiny water flea (USA))5
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., 1. udg. Forum, 1976.)1
(2
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977.s. 130+224)
(3Hvad finder jeg i sø og å 11.udg. Sharff, N. Politiken 2009)

(4Kilde)

bythotrepheslongimanus.jpg (616719 byte)
EUCLADOCERA ÆGTE DAFNIER
SIDIODEA (CTENOPODA)
(overfamilie)
KRYSTALDAFNIER  
SIDIDAE KRYSTALDAFNIER1
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977.) 
 
Sida 

Krystaldafnier1
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977.)

sida.jpg (156726 byte)

S. crystallina

Almindelig krystaldafnie

Krystaldafnie = 
Alm. krystaldafnie1+2
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977.)
(2Hvad finder jeg i sø og å 11.udg. Sharff, N. Politiken 2009)

sidacrystallina.jpg (23341 byte)

sidacrystallina1.jpg (375552 byte)

Sædcelle

sidasperm.jpg (58542 byte)

sidacrystallina2.jpg (584903 byte)

Latona Vandmyrer
L.  setifera

Vandmyre

 
Diaphanosoma Svævedafnier1
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977. "svævedafnie")
D.  brachyurum

Svævedafnie

( Spring-Wasserfloh (ty))1
(1 Kilde)

diaphanosomabrachyura1.jpg (207962 byte)

diaphanosomabrachyura2b.jpg (158641 byte)

diaphanosoma.jpg (158692 byte) diaphanosoma.jpg (33295 byte)
Penilia

Hav-sv vedafnier

P.  avirostris Dana, 1849

Hav-svævedafnie

Penilia avirostris er ny for nord-atlanten og blev første gang registreret i danske farvande i 2001 i Kattegat. Penilia er i modsætning til de andre marine dafnier ikke rovlevende, men filtrerer mindre fødepartikler ligesom f.eks. de kendte ferskvandsarter fra blandt andet slægten Bosmina.


Kilde
Ny (subtropisk) art for Danmark i Nordsøen, Helgoland (1999)1 og Kattegat, Århus Bugten, sept-okt. (2001)2+3, Limfjorden 20024 pga. den øgede hav-temperatur.
(1Johns, D. G. Edwards, M.  Greve W. and  John A. W. G. S . 2005  Increasing prevalence of the marine cladoceran Penilia avirostris (Dana, 1852) in the North Sea Helgoland Marine Research 59 (3): 214-218)
 (2Ærtebjerg, G. m. fl. Marine områder 2001 Miljøtilstand og udvikling. Faglig rapport fra DMU, nr. 419)
(2Søndergaard, M., Skriver, J. og Henriksen, P. (ed.) Vandmiljø, biologisk tilstand 2006. Danmarks Miljøundersøgelser og  Hovedland)
(3Fenchel, T. (red), 2006.Havet, Naturen i Danmark. Gyldendal)
(4Per Andersen, 2003. Plankton i Limfjorden 2002. Bio/consult, Johs. Ewalds Vej 42-44, 8230 Åbyhøj)
(Limnosida frontosa) Skånsk dafnie
HOLOPEDIDAE  GELÉKLOKKEDAFNIER1
 = GELÉKREBS2+3
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 1. udg. Forum, 1976.)
(2Gællefødder og karpelus, Ulrik I. Røen. Danmarks Fauna 85, Dansk Nat. Hist. Foren. 1995)
(3Gyldendals leksikon, 2006)
(tidligere Klokkedafnier)
[4Krebs regnes normalt for større dyr end dafnier, der hører til små-krebsene- så jeg foretrækker navnet "dafnier" i stedet for "krebs", endvidere er "Geléklokkedafnie" publiceret tidligere end "Gelékrebs"]
 
Holopedium  holopediumheltaet.jpg (30363 byte)
H. gibberum

Geléklokkedafnie

=Gel krebs2 
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 1. udg. Forum, 1976.)
(2Gyldendals leksikon, 2006)

holopediumsperm.jpg (14612 byte)

Sædcelle

holopedium.jpg (15593 byte)
holopediumgele.jpg (25723 byte) holopediumhel.jpg (20593 byte)
CHYDORIDEA (ANOMOPODA)
(overfamilie)
TYPISKE DAFNIER  
DAPHNIIDAE TYPISKE DAFNIER1
=
FODER DAFNIER 
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E.,  1. udg. Forum, 1976.)
 
  Daphnia

Røde3 dafnier1+2 - sl gt
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977.)
(2Dybro. T. . Søen og åens dyr og planter. Politiken,1999)
[3Den røde farve opstår først ved produktion af hæmoglobin ved lave iltkoncentrationer i vandet]

Water Fleas 3
(3Crustaceans Lanfranco, Sandro, in: Sultana, J. and Falzon, V. (eds): Wildlife of the Maltese Islands. Part 3 Animals. p. 245-256, BirdLife 2002 - name of species Daphnia pulicaria)

daphniasp_epphipium.jpg (128603 byte)

Ephippium el.
Hvile g

 

 

Daphnia Ctenodaphnia Store røde1 dafnier - underslægt  
D. magna

Stor dafnie1+2+3

(2Små dyr i sø og å, Lars-Henrik Olsen, Jacob Sunesen, Bente Vita Pedersen, Gad 2003)
(1
Joensen, P. H..: Vinteren.
Årstiderne - 4. Gyldendal 1967, s. 146).
(3Hvad finder jeg i sø og å 11.udg. Sharff, N. Politiken 2009)

daphniamagnasperm.jpg (12051 byte)

Sædcelle

daphniamagna.jpg (37600 byte)
daphniamagnaanatomi.jpg dafniamagnaudentekstogstreger.jpg (1099131 byte)

 

daphniamagna2.jpg
D. atkinsoni

Hjertedafnie

 
Daphnia Daphnia

Små røde dafnier - underslægt

 
D. obtusa

Børstedafnie

 
Daphnia pulex 
arts kompleks
Hybrider mellem D. pulex og D. middendorffiana   
D. pulex

Almindelig dafnie2 

= Alm. dam-dafnie1
(1iologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 1. udg. Forum, 1976.)
(2Insekter og andre smådyr - i Grønlands fjeld og ferskvand, Jens Bøcher Atuagkat 2001)
daphniapulex2.jpg Daphnia_pulex-Hoved.jpg
Daphnia_pulex-Furkaklo_tekstet.jpg
D. middendorffiana

Storøjet dafnie

D. curvirostris

Næsehåret dafnie

 
Daphnia curvirostris - Naesehaaret dafnie - 1 antenne.jpg Daphnia_curvirostris-Naesehaaret_dafnie-morkelys.jpg
Daphnia curvirostris - Naesehaaret dafnie.jpgg
Daphnia Hyalodaphnia

Daphnia longispina arts kompleks
Hybrider mellem kompleksets danske medlemmer:
D. longispina,
D. galeata og
D. cucullata 
D. longispina

 

Langtornet dafnie2+3

=Langtorns-dafnie1
=
Langtorn-dafnie1
=(Langdorn-Wasserfloh(ty)4)
(1Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 1. udg. Forum, 1976. s. 128+220)
(2Insekter og andre små dyr - i Grønlands fjeld og ferskvand, Jens Bøcher Atuagkat 2001)
(3Små dyr i sø og å, Lars-Henrik Olsen, Jacob Sunesen, Bente Vita Pedersen, Gad 2003)
(4 Kilde)

Daphnialongispina.jpg (433396 byte)

Daphnialongispinahoved.jpg (22697 byte)
 

DaphnialongispinaBagkropkloeer.jpg (74082 byte)
    Daphnia longispina f. hyalina (D. hyalina)

"Sødafnie" = Langtornet dafnie søform

Nyere DNA forskning har vist at D. hyalina ikke adskiller sig væsentligt genetisk fra D. longispina. D. hyalina må derfor betragtes som en økoform af D. longipina, dvs. med det videnskabelige navn Daphnia longispina f. hyalina.1Petrusek, A.(2008)

Sø-dafnier1
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977.)


D. longispina f. lacustris
(syn. D. hyalina lacustris)
D. longispina f. pellucida
(syn. D. hyalina pelludica)
D. longispina f. hyalina
(syn. D. hyalina typica)
 
    D. galeata

(syn. D. hyalina galeata)

Stor hættedafnie

Hættedafnie

Nyere DNA forskning har vist at D. galeate adskiller sig væsentligt genetisk fra D. longispina f. hyalina og må derfor betragtes som en selvstændig art. Resultaterne viser endvidere, at D. galeata er nært beslægtet med Lille hættedafnie, Daphnia cucullata.1Petrusek, A.(2008)
 daphniagaleata.jpg (124776 byte)
 

daphniagaleata1.jpg (441645 byte)
    D. cucullata

 

Lille hættedafnie


Hjelmdafnie
= Hættedafnie
(Helm-Wasserfloh (ty))3
(1Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 1. udg. Forum, 1976.)
(2Små dyr i sø og å, Lars-Henrik Olsen, Jacob Sunesen, Bente Vita Pedersen, Gad 2003)
(3 Kilde)

Nyere DNA forskning har vist, at D. cucullata er nært beslægtet med Stor hættedafnie, Daphnia galeata.1Petrusek, A.(2008)

daphniacucullatafhoved.jpg (28944 byte)

daphniacucullatahel.jpg (18075 byte)
daphniacucullatafilterapp.jpg (30401 byte) daphniacucullataforfra.jpg (20815 byte)
daphniacucullata.jpg (25309 byte)
  Simocehalus Dovendafnier1
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977.)
simocephalus.jpg (128462 byte) 
    S. vetulus

Almindelig dovendafnie1

(1Hvad finder jeg i sø og å 11.udg. Sharff, N. Politiken 2009)

simocephalusvetulus_epphipium.jpg (113967 byte)

Ephippium

simocephalusvetulus.jpg (317650 byte)
  simocephalusvetulus2.jpg
    S. expinosus

Kam-dovendafnie

 

simocephalusexpinosuscongenersperm.jpg (7803 byte) Sædcelle

    S. serrulatus

Mose-dovendafnie

simocephalusserrulatussperm.jpg (15903 byte)
Sædcelle
  Scapholeberis

Vandhindedafnier1
(Kahnfahrer (ty)  "roer, pramfarer" (da))2
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 1. udg. Forum, 1976.)
(2 Kilde)

scapholeberis.jpg (183410 byte)
    S. mucronata

Almindelig 
vandhindedafnie

scapholeberis.jpg (39620 byte)

scapholeberismucronata.jpg (312787 byte)
scapholeberismucronata2.jpg
    S. kingi
(syn. S. rammneri)

Liste-vandhindedafnie

 
    S. aurita
(syn. Megafenestra a.)


Kort vandhindedafnie1

(1Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977.)

scapholeberisaurita.jpg (624487 byte)

  Ceriodaphnia Prikdafnier1
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977.)

Pool Fleas 2
(2Crustaceans Lanfranco, Sandro, in: Sultana, J. and Falzon, V. (eds): Wildlife of the Maltese Islands. Part 3 Animals. p. 245-256, BirdLife 2002)

ceriodaphniapulchella-to-revers.jpg (20676 byte)
    C. reticulata

Torn-prikdafnie

 
    C. megops (megalops)

Kant-prikdafnie

 
  Kant-prikdafnie.jpg

Kant-prikdafnie-Bagkrop.jpg
    C. laticaudata

Bredhalet prikdafnie

 
    C. rotunda

Næsetornet prikdafnie

 
    C. setosa

Håret prikdafnie

 
    C. quadrangula
 

Net-prikdafnie

Pool Flea1
(1Crustaceans Lanfranco, Sandro, in: Sultana, J. and Falzon, V. (eds): Wildlife of the Maltese Islands. Part 3 Animals. p. 245-256, BirdLife 2002)
ceriodaphniaquadrangula.jpg (6845 byte)
    C. dubia (C. affinis)

Kam-prikdafnie

Dværgdafnie1
(1Springhalen:
http://www.springhalen.dk/akvaristik.htm)
 
    C. pulchella

Næse-prikdafnie


ceriodaphniapulchella.jpg (62176 byte)

  ceriodaphniapulcella2.jpg (101835 byte)
ceriodaphniapulchellasperm.jpg (10681 byte) ceriodaphniapulcella1.jpg (572665 byte)
  ceriodaphniapulchella-to.jpg
MOINIDAE GADEKÆRSDAFNIER 
= VARMTVANDS DAFNIER2
=  JAPANSKE DAFNIER3 Japansk dafnie2 
(1Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977.)
(2Diverse akvariehjemmesider fx. hojledet.dk. )
(3Diverse akvariehjemmesider fx.
springhalen.dk)
   
  Moina Gadekærsdafnier1
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977.)
 
    M. brachiata ( rectirostris)

Almindelig gadekærsdafnie

= Snudeløs smådafnie1+2
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977. ) 
[2NB: jeg er nu ikke sikker på at Abrahamsen har ønsket andet end at beskrive arten, ikke navngive den med dette navn.]
 
    M. macrocopa

Børste-gadekærsdafnie

= Varmtvandsdafnie1
= Japansk dafnie2 
= Japansk varmtvandsdafnie3
=Enøje dafnie1,4
Navnet "Enøje dafnie" er dog reserveret til Monospilus dispar
(1Diverse akvariehjemmesider fx. hojledet.dk.)
(2Diverse akvariehjemmesider fx.
springhalen.dk)
(3Diverse akvariehjemmesider fx.akvariesiden.dk )

(4
Chalkley, Adrian. Commen names for Water Fleas. Cladocera News 5. 2014.)

moinat.jpg (19118 byte)

moina.jpg (231461 byte) 
Moina micrura, en tropisk art
BOSMININDAE SNABELDAFNIER1
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E. , 1. udg. Forum, 1976.)
   
  Bosmina Snabeldafnier1+2 
= Rüsselkrebs3(ty)  
(1Søen og åens dyr og planter, Dybbro, T. Politiken1999)
(2Ferskvands kologi, Kaj  Sand-Jensen, Claus Lindegaard. Gyldendal,2004)
(31972. Krebstiere, Crustacea, Kiemen- und Blattfüsser, Branchiopoda. Fischläuse, Branchiura. Von Dietrich Flössner, . Tierw. Deutschl. 60:1-501)
bosmina.jpg (171470 byte)
  Bosmina Bosmina Haleb rstede snabeldafnier  
    B. longisrostris

Snabeldafnie2+3

= Almindelig snabeldafnie1
(Weiher-R sselkrebs (ty) "Dam snabeldafnie" (da))4
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977.)
(2Insekter og andre sm dyr - i Gr nlands fjeld og ferskvand, Jens Bøcher. Atuagkat 2001) 
(3Små dyr i sø og å, Lars-Henrik Olsen, Jacob Sunesen, Bente Vita Pedersen, Gad 2003)
(4 Kilde)

 
  Bosmina Eubosmina Haletornede snabeldafnier  
    B. (Eubosmina) longispina

Langtorn-snabeldafnie

 
   
B. (Eubosmina) longispina var. maritima Østersø-snabeldafnie (underart)
    B. (Eubosmina) coregoni

Sø-snabeldafnie1

(See-Rüsselkrebs (ty) "Sø snabeldafnie" (da))2
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977.)
(2 Kilde)
bosminacoregoni.jpg (270335 byte)
    B. (Eubosmina) crassicornis

Lille snabeldafnie

 
 
ILYOCRYPTIDAE BLODDAFNIER   
  Iliocryptus Bloddafnier   
    I. sordidus

Frakke-bloddafnie

= Rød bunddafnie1
( Schlammkrebschen (ty), "Dynd-krebs" (da))2 
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977.)
(2 Kilde)
 
    I. agilis

Nøgen-bloddafnie

 
    I. acutifrons

Frynse-bloddafnie

 
RADOPODA
(underorden)
MACROTHRICOIDEA
(overfamilie)
MACROTHRICIDAE BUNDDAFNIER1
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 1. udg. Forum, 1976.)
 
  Macrothrix Bunddafnier  
    M. rosea

Rød bunddafnie

 
    M. laticornis

Almindelig bunddafnie

= Lille bunddafnie1
Storøjet bunddafnie1
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977. s. 130+220)
 
    M. hirsuticornis

Kølle-bunddafnie

 
Lathonura Storskallede dafnier1

(1Chalkley, Adrian. Commen names for Water Fleas. Cladocera News 5. 2014.)
     L. rectirostris

Storskallet dafnie1

(1Chalkley, Adrian. Commen names for Water Fleas. Cladocera News 5. 2014.)

 
Drepanotrix Padledafnie
    D. dentata

Tandet padledafnie

 
Streblocercus Pukkeldafnie
     S.serricaudatus

Pukkeldafnie

 
ACANTHOLEBERIDAE HØJMOSEDAFNIER1
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 1. udg. Forum, 1976.)
Acantholeberis Højmosedafnier1
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 1. udg. Forum, 1976.)

img.jpg (20498 byte)

     A. curvirostris  

Højmosedafnie1

(1Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E.,, 1. udg. Forum, 1976.)
acantholeberiscurvirostrisskidning.jpg (344157 byte)
acantholeberiscurvirostris.jpg (326216 byte)
acantoleberiscurverostris.jpg (22985 byte)
acantholeberis.jpg (15554 byte) acantholeberiscurvirostrus.jpg (14019 byte)
EURYCERCOIDEA
(overfamilie)
EURYCERCIDAE LINSEDAFNIER2
KÆMPEDAFNIER1
(1Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977.)
(2
Chalkley, Adrian. Commen names for Water Fleas. Cladocera News 5. 2014.)
 
  Eurycercus Linsedafnier2
Kæmpedafnier

(2Chalkley, Adrian. Commen names for Water Fleas. Cladocera News 5. 2014.)

eurocercustusch.jpg (184049 byte) 
    E. (Eurycercus) lammelatus

Almindelig linsedafnie2

Almindelig kæmpedafnie1

(1Hvad finder jeg i sø og å 11.udg. Sharff, N. Politiken 2009)
(
2Linsekreps Miljolare.no)

erucercuslamellatus.jpg (186407 byte)
    E. (Teredifrons) glacialis

Polar linsedafnie1

Arktisk kæmpedafnie

(1Chalkley, Adrian. Commen names for Water Fleas. Cladocera News 5. 2014.)

eurocercusglasialis.jpg (27787 byte)
eurocercusglasialisbag.jpg (24749 byte) eurocercusglasialishel.jpg (28853 byte)
CHYDORIDAE NÆB1- OG KUGLEDAFNIER2+3
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 1. udg. Forum, 1976.)
(2Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977.)
(3K. B. Nørgaard, M.-B. Andersen og N. Cedergreen. Kemikalie-cocktails i vandmilj et Aktuel Naturvidenskab (6) 2009, s. 28-31
http://aktuelnat.au.dk/fileadmin/an/nr-6/an6kemicocktail.pdf)
ALONINAE
(underfamilie)
 NÆBDAFNIER1
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977.)
 
  Camptocercus Styltedafnier  
    C. lilljeborgi

Smal styltedafnie

 
    C. macrurus

Børste styltedafnie

 
    C. rectirostris

Bred styltedafnie

(Stemmschwanzkrebschen (ty) "Støttehale-" (da) )
 
  Acroperus Andedafnier  
    A. harpae

Almindelig andedafnie

acroperusharpeae.jpg (42544 byte)
    A. angustatus

Fladpandet andedafnie

 
    A. neglectus

Mose-andedafnie

 
Alonopsis Aflange dafnier
     A. elongata
syn.
Acroperus elongata

Aflang dafnie

acroperuselongatus.jpg (150169 byte)

alonopsiselongatabag.jpg (40592 byte)
Tretocephala Studsdafnier
     T. ambigua

Studsdafnie

Kurzea Tapirdafnier
    K.  latissima

Tapirdafnie

 
Oxyurella Tornhaledafnier
    O.  tenuicaudis

Tornhaledafnie

 
  Oxyurella  tenuicaudis.jpg
  Oxyurellatenuicaudisabdomen.jpg
  Alona Næbdafnier  
    A. guttata

Dværg-næbdafnie

 
    A. costata

Stribet næbdafnie

alonacostata.jpg (31265 byte)

alonacostatahel.jpg (41861 byte)
    A. rustica

Mose-næbdafnie

    A. intermedia

Takket næbdafnie

    A. protzi

Tandet næbdafnie

= Se Phreatalona
=  
    A. karelica

Russisk næbdafnie

= Se Ovalona
 
    A. rectangula

Kantet næbdafnie

= Se Coronatella
 
    A. quadrangularis

Treporet næbdafnie

(Gelbes Rippenkrebschen (ty), "Gul ribbenskrebs" (da))1
(1 Kilde)
alonaquarbag.jpg (36120 byte)
alonaquar.jpg (43396 byte)
    A. affinis

Toporet næbdafnie

 
    A. oblonga

Aflang næbdafnie

 
  Coronatella C. rectangula (syn. Alona rectangula)

Kantet næbdafnie

= Brunstribet næbdafnie1
( Braunes Rippenkrebschen (ty), "Brun ribbenskrebs" (da))2
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977.)
(2 Kilde)
 
  Ovalona O. karelica (Syn. Alona karelica)

Russisk næbdafnie

=
  Phreatalona P. protzi (Syn. Alona protzi)

Tandet næbdafnie

=
  Leydigia Linsehaledafnier  
    L. leydigi (quadrangularis)

Stribet linsehaledafnie

 
    L. acanthocercoides

Tornet linsehaledafnie

 
Graptolberis Snegledafnier
     G. testudinaria

Snegledafnie

graptoleberistestudinaria.jpg (208957 byte)
   Rhynchotalona

Næsedafnie

 R  falcata

Næsedafnie

rhynchocephala.jpg (39740 byte)

 

rhynchocephalafor.jpg (32040 byte)
Monospilus En jetdafnier
     M. dispar

Enøjet dafnie

 
CHYDORINAE
(underfamilie)
KUGLEDAFNIER1
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., , 2. udg. Forum, 1977.)

Chydorid Water Fleas 2
(2Crustaceans Lanfranco, Sandro, in: Sultana, J. and Falzon, V. (eds): Wildlife of the Maltese Islands. Part 3 Animals. p. 245-256, BirdLife 2002)

Sædceller div. arter

chyderidaesperm.jpg (28750 byte)

  Alonella Dværgdafnier  
    A. excisa

Stribet dværgdafnie

 
    A. exigua

Snegle-dværgdafnie

 
    A. nana

Almindelige dværgdafnie

alonellanana.jpg (15514 byte)
Disparalona Kampdafnier
     rostrata
(syn.
Rhynchotalona rostrata)

Kampdafnie

 
  Pleuroxus Mudderdafnier  
    P. (Peracantha) truncata

Gebisdafnie

paracanthatruncata1.jpg (186274 byte)

paracanthatruncata2.jpg (182414 byte)
peracanthatruncata.jpg (32996 byte)
    P. laevis

Spidshalet mudderdafnie

 
    P. striatus

Stribet mudderdafnie

 
    P. trigonellus

Sneppe mudderdafnie

 
    P. uncunatus

Klyde-mudderdafnie

    P. aduncus

Bugstribet-mudderdafnie

 
  Chydorus Kugledafnier1
(1
Biologiske ferskvandsundersøgelser. Abrahamsen, Sv. E., 1. udg. Forum, 1976.)
chydorus.gif (26890 byte)
    C. sphaericus

Almindelig kugledafnie

chydorussphaericus.jpg (265400 byte)
    C. latus

Stor kugledafnie

 
    C. gibbus

Kantet kugledafnie

 
    C. piger

Sand-kugledafnie

= Se Paralona
 
    C. ovalis

Oval kugledafnie

 
  Paralona P. pigra (syn. Chydorus piger)

Sand-kugledafnie

=
Pseudochydorus Panser-skraldedafnier
     P. globosus

Panser-skraldedafnie

 
Anchistropus Snyltedafnier
     A. emarginatus

Snyltedafnie

Flemming Petersen marts 2018
til top

Litteratur:

Abrahamsen. S. E. 1976+1977. Biologiske ferskvandsundersøgelser. Vort miljø. Forum. (Nøgle til familier s. 133).
[Igennem mit samarbejde med Svend Erik, der selv har navngivet de vigtigste familier og slægter blandt dafnierne, er mange af mine forslag til danske artsnavne publiceret i 2. udg.(1977) af denne bog - sml. 1. og 2. udg.! - desværre har Svend ikke givet mig nogen form for kredit for dette :-( ]

Abrahamsen. S. E. 1994. Biologiske ferskvandsundersøgelser. Nyt Teknisk Forlag 3. udg. 1994 (N gle til familier s. 127).

Andersen, P., 2003. Plankton i Limfjorden 2002. Bio/consult, Johs. Ewalds Vej 42-44, 8230 byh j

Berg, K. 1929 A Faunistic and Biological Study of Cladocera. Vid. Medd. Dansk Nat. For. 88

Benzie, J. A. H. 2005. Cladocera: The genus Daphnia (including Daphniopsis)(Anomopoda: Daphniidae). in:
Guides to the Identification of Microinvertebrates of the Continetal Waters of the World. 21.

Błędzki, Leszek A., Rybak, Jan Igor 2016
Freshwater Crustacean Zooplankton of Europe
Cladocera & Copepoda (Calanoida, Cyclopoida) Key to species identification, with notes on ecology, distribution, methods and introduction to data analysis
Springer, 1-918 s.

Chalkley, Adrian. Commen names for Water Fleas. Cladocera News 5. 2014.
http://www.boxvalley.co.uk/nature/cladocera/files/Clad_news_05.pdf
[En del fejl i den danske liste, der er kopieret fra denne hjemmeside. De norske og de engelske navne er delvis inspireret af denne listes navne. Personlig kommunikation med Bjørn Walsing, Norges Red-List Committee. Inspiration den modsatte vej, her fra norsk, ses bl.a. i ændring af Kæmpedafnie til Linsedafnie. Disse store dafnier havde jeg i kultur et stykke tid og de lignede virkeligt små M&M linser, der svømmede rundt over bunden.]

Dumont, H. J. and Negrea, S. V. 2002. Introduction to the class Brachiopoda. in:
Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World vol. 19
https://www.researchgate.net/profile/Marcelo_Silva-Briano/publication/226803755_A_reclassification_of_the_anomopod_families_Macrothricidae_and_Chydoridae_with_the_creation_of_a_new_suborder_the_Radopoda_Crustacea_Branchiopoda/links/5509ac510cf20ed529e1783c/A-reclassification-of-the-anomopod-families-Macrothricidae-and-Chydoridae-with-the-creation-of-a-new-suborder-the-Radopoda-Crustacea-Branchiopoda.pdf

Dumont, H. J. and Marcelo Silva-Briano A reclassification of the anomopod families Macrothricidae and Chydoridae, with the creation of a new suborder, the Radopoda (Crustacea: Branchiopoda). Hydrobiologia 384, aug. 1998 s. 119-149

Dybro. T. 1999. Søen og åens dyr og planter. Politiken  ( 2. arter n vnt)

Fenchel, T. (red), 2006.Havet, Naturen i Danmark. Gyldendal.

Flössner, D. 1972. Krebstiere, Crustacea, Kiemen- und Blattfüsser, Branchiopoda. Fischläuse, Branchiura. Tierw. Deutschl. 60:1-501

Johns, D. G. Edwards, M.  Greve W. and  John A. W. G. S .2005  Increasing prevalence of the marine cladoceran Penilia avirostris (Dana, 1852) in the North Sea Helgoland Marine Research 59 (3): 214-218

Johnsen, D. S. 1951. Ceriodaphnia setosa Matile, en for Danmark ny dafnie-art. Flora og Fauna 57. rg.

Hansen, V. Dyreplankton, Holoplankton i (Nørrevang, A. og Meyer, T. J. (ed) Havet, Danmarks Natur bind 3. 1. udg. Politiken 1968.

Herbst H. V. : Blattfusskrebs. Kosmos: Einf rung in die Kleinlebewelt. Stuttgart 1962.

Joensen, P. H..: Vinteren. rstiderne - 4. Gyldendal 1967.

Korovchinsky, N. M. 1992. Sididae and and Holopediidae (Crustacea: Daphniiformes) in: Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World vol. 3

Lanfranco, Sandro,
Crustaceans in:
Sultana, J. and Falzon, V. (eds): Wildlife of the Maltese Islands. Part 3 Animals. p. 248. BirdLife Malta 2002)

Mandahl-Barth, C.. 1955.  Hvad finder jeg i sø og å. Politiken.

Möller, O. F. 1764-1785. Entomostraca seu incecta testecea.

Möller, P. E., 1868. Danmarks Cladocera. Naturhist. Tidskr. 3 R. 5. Bd.

Nielsen, T. G og Hansen, P. J. 1999. Dyreplankton i danske farvande. TEMA-rapport fra DMU, 28/1999

Nørgaard, K.B., M.-B. Andersen og N. Cedergreen
. Kemikalie-cocktails i vandmiljøet. Aktuel Naturvidenskab (6) 2009, s. 28-31
https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/3544/an6kemicocktail.pdff

Olesen, J.1998 A phylogenetic analysis of the Conchostraca and Cladocera (Crustacea, Branchiopoda, Diplostraca)
Zoological Journal of the Linnean Society. 122: 491-536. http://www.zmuc.dk/InverWeb/staff/PDF/Olesen%201998.pdf

Olsen, L.  m.fl. 1999. Små dyr i sø og å. Gad (almindeligste arter n vnt)

Petersen, F.. Dafnier. Natur nr. 2 , 14. årgang. 1973 s 45-52. 

Petersen, F.1983 Populations dynamics and production of Daphnia galeata (Crustacea, Cladocera) in Lake Esrom. Holarctic Ecology 6 (1983) s. 285-294.

Petrusek, A.; A. Hobaek; J. P. Nilssen; M. Skage; M. Cerny; N. Brede & K. Schwenk (2008). A taxonomic reappraisal of the European Daphnia longispina complex (Crustacea, Cladocera, Anomopoda). Zoologica Scripta. 37: 507–519. doi:10.1111/j.1463-6409.2008.00336.x.

Poulsen. E. M. 1928. Faunistische und biologische Beobachtungen ber die Cladocerafaunaen D nemark, Vid. Medd. Dansk. Nat. For. 86.

Sand-Jensen, K. (red), 2008.De ferske vande, Naturen i Danmark. Gyldendal.

Scharff, N. 2009.  Hvad finder jeg i sø og å. 11. udg. Politiken.
[Her bliver flere af mine navneforslag for de store dafnier kanoniseret af Politikens forlag  :-) ]

Scourfield, D. J. & Harding, J. P. 1966: A Key to the British Species of Freshwater Cladocera. (Freshwater Biological Association, Scient. Publ. 5. )

Skipper, Lars (Projektansvarlig) Projekt Allearter DanBIF - Danish Biodervisity Information Facility
https://www.allearter.dk/
https://www.allearter-databasen.dk/ (bes gte 12/3-2018)

Smirnov, N.N.1996. Cladocera: the Chydorinae and Sayciinae (Chydoridae) of the world. in:
Guides to the Identification of Microinvertebrates of the Continetal Waters of the World. 21.

Springhalen, hjemmeside: http://www.springhalen.dk/akvaristik.htm

Søndergaard, M., Skriver, J. og Henriksen, P. (ed.) Vandmiljø biologisk tilstand. 2006 Danmarks Miljøundersøgelser og  Hovedland

Røen, U. I. Det dyriske plankton i (Nørrevang, A. og Meyer, T. J. (ed) De Ferske Vande, Danmarks Natur bind 5. 1. udg. Politiken 1969.

Røen, U. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)

Wesenberg-Lund, C. 1904. Studier over De Danske Søers Plankton. Gyldendal

Wesenberg-Lund, C. 1937 Ferskvandsfaunaen biologisk belyst. Bind II s. 436-493 Gyldendal

Wesenberg-Lund, C. 1952  Danske søers og dammes dyriske plankton. 1952. (side 119 om planktondafnier) (E. Munksgård)

Whiteside. M. C. Danish Chydorid Cladocera. Ecol. Monogr. 40

Wingstrand, K. G. Foredrag over hans artikel. fra 1978: Comparativ spermatology of the Crustacea Entomostraca. I. Subclass Branchiopoda. Det kongelige Danske Videnskabers Selskab. Biologiske Skrifter 22(1):1-67

Ærtebjerg, G. m. fl. Marine omr der 2001 Miljøtilstand og udvikling. Faglig rapport fra DMU, nr. 419,  2002

til top